Overenskomster for DM DSL

Del artikel:

Kommunalt ansatte medlemmer er omfattet af følgende aftaler

  • Overenskomst 2018 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og DSL
  • Delforlig mellem KL og Forhandlingskartellet om fornyelse af overenskomster og aftaler inden for Forhandlingskartellets forhandlingsområde (28. februar 2008)
  • De vigtigste elementer i KTO og DSL's forlig på KL-området
  • Aftaler om individuel løn forhandlet direkte mellem DSL og den enkelte primærkommune.

Statsansatte medlemmer er omfattet af følgende aftale

Statsansatte DM-DSL'ere er omfattet af Fællesoverenskomsten, der regulerer løn under barsel, ferie, kompetenceudvikling, frihed til pasning af syge og nærtstående familiemedlemmer, samarbejdsudvalg, pension m.v.

Hvad der konkret gælder, kan du læse mere om her 

Herudover har DM-DSL indgået en organisationsaftale, der specifikt handler om DM-DSL's medlemsområde og primært handler om basisløn og arbejdstid.

Endelig indgår tillidsrepræsentanter særlige lokaleaftaler som gælder på den enkelte arbejdsplads. Det er typisk aftaler om funktionstillæg, flekstid og betaling for vagter. Lønnen forhandles af tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads. Er der ingen tillidsrepræsentant, så kontakt DM-DSL.

Privatansatte medlemmer

DM-DSL'ere ansat i HedeDanmark er dækket af aftalen mellem parterne. I 2021 er der genforhandlet en ny overenskomst, som primært består i en redigering af aftalen. En del afsnit, som aldrig blev brugt, er blevet slettet og aftalen er gjort kortere og mere enkel. Aftalen gælder fra 1. marts 2021 til 29. februar 2024.

Aftalen giver en forhøjelse af startlønningerne for skov- og landskabsingeniører, urbane landskabsingeniører (tidligere have- og parkingeniører) og professions bachelorer i jordbrug på 580 kr. i 2021 og 350 kr. i 2022 og 2023.

Startlønnen pr. 1. marts 2020 fremskrevet fra 2019 er:

Startløn i de 3 år overenskomsten er gældende.

  • 1/3-2021 -  35.000 kr./måned
  • 1/3-2022 – 35.350 kr./måned
  • 1/3-2023 – 35.700 kr./måned

Aftaledokumenter

Overenskomst

DM-DSL'ere som ansattes under Skovdyrkerne, som er en privat interesseorganisation, vil blive ansat på individuel kontrakt. Der er generelt en praksis for, at man ved ansættelse hos en af Skovdyrkernes medlemmer, får indbetalt pension til Velliv. Hvis du bliver tilbudt ansættelse, er du velkommen til at indsende din kontrakt til DM-DSL, så vi kan gennemgå kontrakten sammen med dig.

 

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje