Løn og overenskomster for DM DSL

Del artikel:

Ved ansættelsen

Hvis du skal ansættes i det offentlige, bliver du ansat med en basisløn, der er fastsat i overenskomsten. Herudover forhandler din tillidsrepræsentant tillæg til grundlønnen.

Er der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, forhandler DSL for dig. Din kommende arbejdsgiver skal henvise dig til den relevante TR med henblik på den endelige lønforhandling ved nyansættelser. Er der ikke en TR skal arbejdsgiver kontakte DM-DSL med henblik på forhandling.

Forhandlingerne vil foregå i dialog med dig, og vi indgår ikke aftaler med en arbejdsgiver, uden at du har accepteret aftalen.

Overenskomster

Find overenskomster og aftaler for DM DSL her

Lønindplacering - Kommunale overenskomst

På den kommunale overenskomst indplaceres ud på en grundløn i forhold til din uddannelse. Vær opmærksom på, at der desuden er mulighed for at forhandle individuelle tillæg på baggrund af kvalifikationer/funktioner.

Det faktiske beløb for de forskellige løntrin finder du her 

 

Stillingsbetegnelse

Grundlønstrin

+ årligt tillæg i 00 niveau

Pension

Jordbrugsteknolog

 

27

17,7%

Professionsbachelor (Pba.) 
Jordbrugsvirksomhed/

Natur- og kulturformidling

 

32 + 300 kr.

17,7%

Professionsbachelor m. ledelse:

Pba. i jordbrugsvirksomhed/

natur- og kulturformidling

Med væsentlige administrative kompetencer
herunder økonomiske/ledelsesmæssige beføjelser

 

42 efter lokale aftale

17,7%

Landskabsingeniører

Urbane Landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniør

 

35 + 2.742 kr.

18%

Landskabsingeniør m. ledelse

Urbane Landskabsingeniører

Skov- og landskabsingeniør

Med væsentlige administrative kompetencer
inkl. økonomiske/ledelsesmæssige beføjelser

42 + 2.742 kr.

18%

Lønindplacering - Statens overenskomst

På statens overenskomst er det stillingsindholdet, der er afgørende for grundlønnen. Niveauerne afspejler stillingernes kompleksitet og ansvarsområde. DM-DSL mener ikke, at der er nogle, som bør indplaceres på niveau l - begynderløn.

Vær opmærksom på, at der desuden er mulighed for at forhandle individuelle tillæg på baggrund af kvalifikationer/funktioner.

Det faktiske beløb på de forskellige niveauer finder du her

Statens overenskomst

Lønniveau

Stillingsindhold

Pension

Niveau l

 

 

18%

Niveau ll

 

Medarbejder m. generelle
faglige kompetencer

18%

Niveau lll

 

Medarbejder m. særlige faglige
opgaver og special viden

18%

Niveau lV

 

Ansatte m. beslutningskompetence/
overordnet fagligt/økonomisk ansvar af
tværgående/koordinerende karakter

18%

 

Centralt aftalt tillæg:

 

Undervisningstillæg

Til lærerstillinger
ved skov- og landskabsingeniør-
uddannelsen ved Skov- og Landskab

 

 13.100 kr. årligt  (grundbeløb 2018)

 

18%

Lønforhandling efter ansættelse

​Det er den lokale tillidsrepræsentant (TR), der varetager de årlige lønforhandlinger. På arbejdspladser, hvor der ikke er valgt en TR, er det DM-DSL der varetager opgaven.​​

​En lønforhandling begynder længe før den egentlige forhandling og din forberedelse er afgørende for resultatet.

Du kan læse meget mere om, hvordan du forbereder dig til den årlige lønforhandling på vores hjemmeside her

DM DSL har udviklet et e-læringsværktøj, hvor vi giver gode råd til, hvordan du griber en lønforhandling an, før, under og efter selve forhandlingen. Log ind på vores onlinekurser her 

På områder, hvor DM-DSL’s medlemmer følger en kollektivt aftalt lønskala, eller hvor der for en gruppe ansatte er aftalt særlige stillingsbestemte tillæg, er der udarbejdet løntabeller.

Alle løntabeller er baseret på en fuldtidsansættelse – normalt 37 timer pr. uge – og at muligheden for at fravælge den sidste del af bidraget til pension ikke bliver benyttet.

Som medlem af DM-DSL har du adgang til lønstatistikkerne for privatansatte og løntabeller for offentligt ansatte, der viser dig, hvad andre med samme baggrund, i samme type stilling og med samme anciennitet tjener. På den måde kan du tjekke din markedsværdi, så du ved, hvad du er værd. : https://dm.dk/din-loen/loenstatistik-og-loentabeller/loentabeller-dm-dsl

​Lønstatistik

DM-DSL's lønstatistik er et godt værktøj til lønforhandlingen, hvad end det er i et nuværende eller et nyt job. Her kan du tjekke, hvordan markedsværdien er for arbejdskraft med dine kompetencer og det ansvar, du har i dit job.

Se lønstatistikker  for DM DSL

Du er også velkommen til at kontakte sekretariatets konsulenter, hvis du har brug for sparring til lønforhandlingen. Med et stort kendskab til lønniveauer og arbejdsmarked har konsulenterne et solidt grundlag for at hjælpe dig med at sætte et realistisk mål og finde de gode argumenter for, at du skal have mere i løn.

Lønudvikling

De lønoplysninger, DSL modtager om medlemmernes bruttoløn, bliver hurtigt forældet. Derfor skal lønnen fremskrives måned for måned frem til, at den næste statistik er klar. På den måde kan lønfremskrivningen fungere som pejlemærke for minimallønnen. Nedenfor finder du den nyeste fremskrivning af privatlønstatistikken. 

Fremskrivningsprocenten på 2,5 procent pr. år har været brugt i flere år på baggrund af oplysninger fra Nationalbanken om inflationen sammenholdt med de registrerede lønstigninger fra de årlige løntabeller. 

Satserne er vejledende og et gennemsnit af de medlemmers bruttoløn inkl. rådighedstillæg, løntillæg i øvrigt og andre goder, pensionsbidrag og dækning for kontorholdsudgifter.

Fremskrivning af privatlønstatistikken 2019

Dimittendår

Antal

Sept. 2019 bruttoløn

Marts 2020 +1,25 %

Juni 2020 +1,875 %

Sept. 2020

+2,5 %

Dec. 2020 +3,125 %

1979 eller før

6

56.439

57.144

57.497

57.850

58.203

1980-1989

13

54.032

54.707

55.045

55.383

55.721

1990-1994

6

52.747

53.406

53.736

54.066

54.395

1995-1999

11

49.799

50.421

50.733

51.044

51.355

2000-2004

8

56.535

57.242

57.595

57.948

58.302

2005-2009

13

47.611

48.206

48.504

48.801

49.099

2010-2014

23

44.688

45.247

45.526

45.805

46.085

2015 eller senere

31

36.700

37.159

37.388

37.618

37.847

Total

111

46.325

46.904

47.194

47.483

47.773

 

 

Befordringsgodtgørelse

Du finder satser og regler for befordring her: https://dm.dk/raad-og-svar/ansaettelse/kontrakt/rejsegodtgoerelse

 

Pension

Som ansat vil du i de fleste tilfælde være omfattet af en pensionsordning, der er en del af din ansættelse.

Pensionsordningen er i langt de fleste tilfælde obligatorisk, og det vil derfor ikke være muligt for dig at fravælge den ordning, som hører til din ansættelse. Er der derimod tale om en frivillig ordning, vil det være muligt at kontakte pensionsselskabet for at høre nærmere om mulighederne. Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, skal du sørge for, at det fremgår af kontrakten, hvilken pensionsordning du har, og hvor meget der skal indbetales til denne.

Aftaler om pension

Er du ansat i henhold til Den kommunale overenskomst eller lokalaftalen mellem HedeDanmark og DM-DSL, i Skovdyrkerne, er du omfattet af pensionsaftale med Velliv, der dækker ved sygdom, dødsfald, nedsat erhvervsevne og alderspension.

Er du ansat på en privat kontrakt, er der tale om en frivillig pensionsordning. Det betyder, at du selv skal rette henvendelse til en pensionsrådgiver i Velliv på telefon 7033 9999, hvor du kan få et gratis og uforpligtende tilbud eller bede om online rådgivning. 

Selvstændige erhvervsdrivende kan desværre ikke komme med i aftalen. Til gengæld kan du hos Velliv få erhvervspension til selvstændige. Hvis du vil høre nærmere, kan du kontakte kundecenteret hos Velliv på 7033 9999. Du kan få samme forsikringsdækninger, som gælder for kommunalt ansatte (se ovenfor).

Er du statsansat og dine ansættelsesvilkår en del af CO10's forhandlingsområde, er du omfattet af den pensionsløsning, som CO10 har aftalt med PFA (PFA Plus). Ved kritisk sygdom er statsansatte DM-DSL'ere forsikret gennem Forenede Gruppeliv.

 

 

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje