Til indhold

Profiler og kulturprofiler

Testen stiller skarpt på arbejdspres hos både den enkelte og i et team. Læs mere om de fire individuelle profiler og de fire kulturprofiler i menuen til højre.

En test kan aldrig give svar på det hele. Men måske kan resultatet af din egen eller din arbejdsplads’ test give anledning til refleksioner eller drøftelser? Læs din egen profil, men lad dig også inspirere af andre profiler. Måske kan du genkende mønstrene hos en kollega? Måske kan du lære noget? Måske kan I lade jer inspirere af andre kulturer for håndtering af arbejdspres?

Har din arbejdsplads afsluttet analysen af, hvordan I håndterer arbejdspres, får DM’s kontaktperson resultatet tilsendt. Resultatet er anonymt og besvarelserne kan ikke trackes. Resultatet viser hvordan I fordeler jeres profiler i teamet. Det kan være marginaler, der adskiller den ene kultur fra den anden, og billedet er derfor ikke nødvendigvis helt retvisende. Det er derfor vigtigt, I får drøftet analysens resultat og den kulturprofil, I er landet i. I kan hente et forslag til jeres fælles drøftelse om resultatet.

Test jeres kultur

Som medlem af DM kan du få et unikt link, som du og dine kollegaer kan bruge.

Bestil testen her

Test din egen profil

Hvordan håndterer du selv pressede situationer og hvad skal du være opmærksom på?

Tag testen
; ;