Til indhold

4 gode råd: Sådan tager du springet til det private

© Lasse Martinussen

Mange akademikere søger i disse år mod det private arbejdsmarked. Måske overvejer du det samme? Her er fire gode råd til, hvad du skal vide, før du tager springet.

Forstå det højere formål

Hvis du kommer fra et job i det offentlige, ved du, at dit overordnede formål er at løse en samfundsmæssig opgave.
Hvis du skifter til det private, vil du opleve, at virksomhedens højere formål er et andet. For selvom et job i det private bestemt også kan understøtte en samfundsopgave – tag blot medicinalindustrien, som søger kure mod fx kræft – er man i det private primært drevet af ønsket om at tjene penge.
Husk dog, at man sagtens kan gøre en forskel, mens man tjener penge. Nogle gange måske endnu mere effektivt. Og den indstilling er du nødt til at have.

Kortere fra ide til handling

Forskellen på arbejdsindholdet i den offentlige og private sektor overdrives ofte.

Nogle vil dog opleve, at hvor man i det offentlige typisk lægger en rapport frem, som andre kan træffe en politisk beslutning på baggrund af, så anbefaler man i det private ofte selv en vej, ledelsen bør gå. I det private skal du altså være klar til at gå et skridt længere og sige, “det er de her veje, vi bør gå”. Ofte kan der derfor være kortere fra ide til handling i det private.

Vær opmærksom på vilkår

Når du kommer fra et job i det offentlige, er du vant til at være ansat på en overenskomst med et løntrin og en pension, der tikker ind hver måned. Den slags følger ikke automatisk med, når du skifter til det private: Her må forhandle dig frem til det.

Derfor er det vigtigt, at du tager din fagforening med på råd og får dem til at kigge din nye kontrakt igennem. Der vil nemlig højst sandsynlig være ting, du i dag tager for givet, men som ikke gælder i det nye job. Det kan fx være arbejdsgiverbetalt frokostpause, mulighed for flekstid, børns sygedag og regler om øvre arbejdstid. Og selvom lønnen generelt er højere i det private, er det vigtigt, at du holder den op mod, hvilke vilkår du eventuelt mister i forhold til din offentlige ansættelse.

Læs mere om ansættelsesforhold.

Angrib jobsøgningen anderledes

Generelt er der forskel på, hvordan du søger job i det offentlige og i det private. Et job i det private kræver tit, at du er mere netværksorienteret. Alle job bliver nemlig ikke slået op, men besættes ofte på baggrund af netværksmøder, anbefalinger og sociale medier som fx LinkedIn.
I det private erhvervsliv kan det desuden være en god ide med uopfordrede henvendelser, hvor man sender en mail eller ringer for at høre, om der kunne være et job.

Endelig skal du være god til at sælge dig selv. Find ud af, hvad der er i høj kurs hos den virksomhed, du søger arbejde i, og sælg dig selv på dine kompetencer, så virksomheden ikke kan være i tvivl om, at I er det helt rigtige match.

Læs mere om jobsøgning.

Kilde: Jonas Thing, konsulent i DM

; ;