Til indhold

Kunne du tænkte dig en karriere inden for det kommunale?

Overvejer du en karriere inden for det kommunale, så har vi her samlet information om arbejdet i en kommune, samt hvordan du kan gribe ansøgningsprocessen an.

Kort om at arbejde i en kommune

På mange måder er kommuner arbejdspladser, der ligner så mange andre arbejdspladser. Men der er nogle forskellige karakteristika, som vi er typiske for kommuner, som det kan være godt at forholde sig til:

 • Man arbejder som regel meget tæt på borgere, fordi alle opgaver i en kommune dybest set handler om at løse og drifte nogle opgaver for nogle borgere. 
 • Man arbejder i en politisk styret organisation, dvs. at man lærer noget om, hvad det vil sige at skulle omstille sig hurtigt og at skulle lære at navigere inden for nogle meget faste rammer, som andre sætter. 
 • Man lærer noget om lovgivning og at skulle forvalte den og navigere ud fra den i kontakten med borgerne. 
 • Der er gode arbejdsvilkår (gode overenskomster og kontrakter) og ofte stor sikkerhed i ansættelsen. 
 • Der er ofte gode udviklingsmuligheder, og fordi arbejdspladserne er så store, er der gode muligheder for at rykke rundt internt. 
 • Man bliver en del af en ret stor organisation med mange afdelinger, stabsfunktioner og kolleger. 
 • Man kan typisk hurtigt få ansvar i kommuner. 

Hvilke områder og stillingstyper kan man arbejde med i en kommune?

Fra ingeniør og psykolog til biolog og antropolog. Alle akademiske baggrunde er repræsenteret i kommuner, og der er helt sikkert også plads til din. På samme måde er stort set alle arbejdsområder og -opgaver også repræsenteret i kommunerne. Vi har her samlet en liste med eksempler, men det er vigtigt at understrege, at denne på ingen måde er fuldkommen. 

 • Kommunikation, presse, SoMe
 • Ligestilling
 • Kultur og kulturformidling
 • Byudvikling
 • Beskæftigelse
 • Socialt udsatte
 • Sundhed
 • Grøn omstilling
 • Projektledelse
 • Sagsbehandling

Hvordan får man foden indenfor i en kommune?

Reglen er, at jobs i det offentlige skal slås op. Derfor er den direkte vej til at få job i en kommune at søge på de opslåede stillinger.

Dog gælder det ikke vikariater og tidsbegrænsede stillinger på op til et år, som kan besættes via netværk. Det er altså muligt at få en fod indenfor i det kommunale via netværk og uformel dialog med kommunalt ansatte medarbejdere og ledere.  Det er også muligt via dialog at sætte sig selv på lystavlen, når der er en opslået stilling.

Det er en udbredt opfattelse, at det kan være svært at få foden inden for i kommuner, og at det især er svært, hvis man ikke har forudgående kommunal erfaring. Som i mange andre brancher gælder det om at sætte sig godt ind i de opgaver, behov og sprog der er på arbejdspladsen, så det bliver muligt at oversætte sine kompetencer til det det kommunale felt.

Praktik og løntilskud – hvis man er ledig – er også en god og meget almindelig vej ind i en kommune. Nogle kommuner udbyder selv både praktikker og løntilskud, og det er også muligt selv at gå i dialog med en kommune, hvis man har en idé til praktik og løntilskud.

Har du brug for hjælp eller sparring til jobansøgning og/eller karriereskift? Så står vi klar til at hjælpe dig lige her.

Løn i det kommunale

Er du interesseret i at vide, hvordan det ser ud på området for løn- og pensionsforhold for kommunalt ansatte akademikere? Vi har her samlet en oversigt over netop dette.

 

; ;