DM BIO LIVE: Kunstige øer udfordrer faglighederne

Del artikel:

Bliv klogere på, hvordan vi balancerer natur- og klimahensyn i større anlægsprojekter.

"Kunstige øer udfordrer faglighederne" stiller skarpt på de store anlægsprojekter for at finde ud af, hvordan vi balancere natur- og klimahensyn med behovet for byudvikling.

Ved denne konference følger vi anlægsprojektets rejse gennem systemet og stopper ved hver af interessenterne for at stille spørgsmålet: "hvordan tages der højde for naturen i jeres del af processen?".

Læs også...

Miljøprofessor: Anlægsloven til Lynetteholmen er et “miljøretligt misfoster”

Lynetteholmens anlægslov satte miljølovgivningen ud af kraft. Det sker sandsynligvis også ifm. det store infrastrukturprojekt Holmene i Hvidovre. 

“Det er et stort problem for vores klima, vores miljø og vores demokrati,” siger professor emerita i miljøret, Ellen Margrethe Basse.

Læs hvordan her.

***

Hør nu efter! Derfor er borgernes stemme vigtig i store infrastrukturprojekter

Flere borgere skal have mulighed for at få indflydelse på planlægningen af store infrastrukturprojekter.

Det vil give projekterne en større demokratisk legitimitet, styrke deres kvalitet og forebygge fremtidige konflikter, mener ekspert i inddragelse af offentligheden.

Læs hvordan her.

Vi skal høre fra arkitekten, der tegner de første planer, konsulenten i rådgivningsvirksomheden, embedsmanden i ministeriet samt juridiske og borgerinddragende aspekter.

Udgangspunktet for dagen er de kunstige øer Lynetteholm og Hvidovre Holmene, der netop nu repræsentere nogle af de største anlægsprojekter i Danmarkshistorien – og som har fået kritik fra flere retninger for at tage utilstrækkeligt hensyn til naturen og klimaet. Med disse øer som case håber vi at blive klogere på processerne bag alle typer af større infrastrukturprojekter.

Kunstige Øer Udfordrer Faglighederne, byder på indlæg fra:

  • Ellen Margrethe Basse, professor emerita i miljøret ved Aarhus Universitet
  • Rune Veile fra arkitektfirmaet Urban Power, der står bag Holmene i Hvidovre
  • Michael Olesen, seniorkonsulent ved Rambøll
  • Hans Christian Karsten, chefkonsulent i Miljøstyrelsen
  • Sara Bjørn Aaen, lektor fra DCEA (Dansk Center for Miljøvurdering, Aalborg universitet)

Politisk deltagelse fra:

  • Line Barfod, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune
  • Laura Rosenvænge, Bestyrelsesmedlem i By & Havn
  • Anders Wolf Andresen, borgmester i Hvidovre Kommune

Standupkomiker Michael Schøt afrunder dagen og giver sit skarpe, satiriske blik på dagens pointer og budskaber.

Hvad er DM BIO LIVE?

DM BIO LIVE er platformen til at være nysgerrig på et større, aktuelt DM BIO-fagligt emne. Her mødes DM’s medlemmer og omverden med mulighed for at diskutere og netværke på tværs af fagligheder og interesser.

Er du forhindret i at deltage fysisk, kan du sagtens være med fra distancen, da konferencen streames.

Tilmeld dig online-delen her

Sejltur til Lynetteholm – optaktsarrangement til DM BIO LIVE

DM BIO Klimanetværk inviterer på sejltur rundt om perimeteren på Lynetteholm-projektet - Danmarks største byggeprojekt.

Turen vil byde på oplæg fra videnskabsfolk, der vil tale om planlægningsprocesser, borgerinddragelse, og påvirkning af havstrømme.

Læs mere her.

Afbud

Du bedes melde afbud på MitDM senest to dage før arrangementets afholdelse. Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 200 per dag.

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 18. april 2024 09:30 - 15:30
Sted DGI Byen Tietgensgade 65 1704 København V
Tilmeldingsfrist 14. april 2024 - kl. 23:30
Afmeldingsfrist 15. april 2024 - kl. 21:30
Medlemspris Gratis
Pris for andre Gratis
}