Det mener 3 tillidsvalgte om DM's nye diplommodul

Del artikel:
Af Anna Dalsgaard

Det første hold tillidsvalgte har i maj gennemført DM’s nye diplommodul i organisation, strategisk ledelse og arbejdsmiljø. Vi har lavet en voxpop og spurgt tre af dem, hvad de synes om den nye uddannelse, og hvad de fik ud af at deltage:

Nanna Cecilia Mosegaard, udviklingskonsulent, Vej og Ejendom, Norddjurs Kommune. Nanna har de sidste to år været tillidsrepræsentant for de cirka 30 DM’ere i kommunen.

1. Hvorfor tilmeldte du dig diplomuddannelsesforløbet i organisation, strategisk ledelse og arbejdsmiljø?

Det gjorde jeg af to årsager. Jeg vil gerne styrke min rolle som tillidsrepræsentant og blive bedre til at analysere forskellige situationer og også se dem fra et ledelsesperspektiv, så jeg kan repræsentere mine medlemmer endnu bedre.

Desuden er jeg intern konsulent og understøtter ledelsen i processer, som handler om arbejdet på de indre linjer i kommunen. En del af mit arbejde er at sikre gode processer og forankre strategier og forandringer, så man kan sige, at jeg er direkte involveret i ledelsens maskinrum. Derfor giver det rigtig god mening at få mere indsigt i især strategisk ledelse.

2. Hvad synes du om, at I kunne arbejde med jeres egen arbejdsplads som case?

Det synes jeg gav rigtig god mening. Det binder teori og praksis sammen og skærper min læring. Underviserne gav hele tiden plads undervejs, så vi kunne relatere til egen praksis, og det gjorde, at jeg allerede dagen efter, jeg kom hjem fra uddannelsen, kunne omsætte viden til mit arbejde. Jeg er så heldig, at jeg står for at skulle planlægge en større proces i ledergruppen i min afdeling, hvor jeg skal understøtte ledergruppen i at arbejde fællesstrategisk, så de får et endnu større kvalificeret blik for at forankre strategier. Det projekt havde jeg også valgt som case-opgave, og opgaven var meget nærværende i undervisningen, så vi hele tiden trænede hjernen i at omsætte teorien.

Jeg oplevede også, at jeg havde en masse gode medkursister med eksempler fra deres hverdag, og så kommer man til at sammenligne arbejdspladserne. Fx: Vi gør det på en helt anden måde i vores kommune, hvorfor gør vi mon det?

3. Hvad fik du ud af at deltage?

Jeg fik en større forståelse for det ledelsesmæssige felt. Som tillidsrepræsentant kan man hurtigt komme i den position, at man bliver den, der påpeger et problem i stedet for konstruktivt at påpege en løsning. Uddannelsen har styrket min position, og jeg tror, at jeg nu bliver en mere konstruktiv samarbejdspartner for ledelsen, og dermed bedre kan påvirke de processer, jeg bliver involveret i. Jeg forstiller mig, at dialogen med ledelsen bliver stærkere, så vi bedre kan kigge på problemerne sammen, og finde handlerum. Det glæder jeg mig til at prøve af.  

4. Kan du anbefale uddannelsesforløbet til andre?

Det kan jeg i hvert fald. Og jeg tror, det er ekstra givende, hvis man kan time det sådan, at man står overfor nogle konkrete forandringer.

 

Her kan du læse mere om uddannelsen

 

Allan Ehrenskjold Clausen, biolog i Teknik og Miljø, Holstebro Kommune. Allan har været tillidsrepræsentant for de cirka 45 DM’ere i kommunen i syv år og er også AC-fællestillidsrepræsentant.

1. Hvorfor tilmeldte du dig diplomuddannelsesforløbet i organisation, strategisk ledelse og arbejdsmiljø?

Det er vigtigt, at vi som tillidsvalgte forstår os på ledelse, og hvordan vi kan spille bold med ledelsen og hvordan vi kan bidrage, så vi ved, hvordan vi kan påvirke stratgieprocesser. Med andre ord, skal jeg have forståelse for ledelse, for at have mulighed for at repræsentere mine kolleger på den bedste måde. Desuden er det af egoistiske årsager godt at få noget på sit cv.

Man kommer langt med sund fornuft, og jeg har allerede et godt samarbejde med ledelsen i kommunen. Men det er nyttigt at vide, hvordan man kan blive bedre til at bidrage ind i nogle af de strategier, der skal laves, fx i forhold til, hvilken arbejdsplads vi vil være i fremtiden. Det handler om, hvordan vi skaber den bedst mulige arbejdsplads, hvor vi både producerer og leverer, og hvor det samtidig er godt at være, og hvor vi føler en tilknytning til arbejdspladsen. Og når jeg tænker på fx hjemmearbejde, ser jeg nogle ting som ikke nødvendigvis går op i en højere enhed. Jeg har bestemt ikke noget imod hjemmearbejde, og vi kan holde mange møder over pc’en, men tilknytningen bliver derefter. Derfor skal vi finde ud af, hvordan vi skaber den gode arbejdsplads, og det vil jeg gerne påvirke, så det handler min case også om.

2. Hvad synes du om, at I kunne arbejde med jeres egen arbejdsplads som case?

Det gør undervisningen mere nærværende. Det at få en masse teori fra underviserne og prøve at putte det ned i ens egen situation er den rigtige måde at gøre det på. At putte teori ind i hverdagssituationer.

Deltagerne kommer fra forskellige arbejdspladser, og det er nyttigt og vigtigt at høre, hvilke problemstillinger de andre har. Vi kan lære meget af hinanden, også på tværs af arbejdspladser.

3. Hvad fik du ud af at deltage?

Jeg har lært lidt om strategiprocesser og at sætte mig ind i nogle situationer, som jeg forhåbentligt kan tage med ind i mit nuværende arbejde. Meget af det gør jeg i forvejen, men forløbet kan gøre mig bedre.

4. Kan du anbefale uddannelsesforløbet til andre?

Det kan jeg bestemt. Jeg har før taget diplomkurset i forhandling og ledelse, og begge dele har været godt. Uanset om man vil bruge det til at skrive opgave og få ECTS-point eller bare få noget viden, kan man sagtens deltage. Det er et godt tilbud til alle tillidsvalgte, og det er godt, at arbejdsmiljørepræsentanter også er med, vi arbejder jo tæt sammen i hverdagen.

 

Stine Zenia McGuire, fuldmægtig med administrative opgaver i enheden for udbetaling og kvalitet, Landbrugsstyrelsen Øst for Storebælt. Tillidsrepræsentant for 130 DM’ere, som hun frem til 1. august dækker i fællesskab med den TR, som inden fusionen var TR for DM. Antallet blev fordoblet med fusionen mellem JA og DM. Inden fusionen var hun TR for JA’erne.

1. Hvorfor tilmeldte du dig diplomuddannelsesforløbet i organisation, strategisk ledelse og arbejdsmiljø?

I kursusbeskrivelsen stod der noget i retning af, at hvis du vil blive en bedre tillidsrepræsentant og forstå ledelsens handlinger, er dette uddannelsesforløb noget for dig. Jeg vil gerne udvikle mine funktioner som tillidsrepræsentant og blive dygtigere til at repræsentere mine medlemmer, og det gør man blandt andet, når man løser forskellige opgaver på arbejdspladsen. Jeg synes det lød som et spændene kursus, som var relevant for mit arbejde, og det er godt at få mulighed for at supplere mine kompetencerne med viden og teori.

2. Hvad synes du om, at I kunne arbejde med jeres egen arbejdsplads som case?

Det er en supergod ide. Det gjorde at teorien blev nærværende, og at man hele tiden forsøgte at koble det op på ens egen situation. Det var også spændene at høre om de andres cases, som også var relevante for mit arbejde. Nogle af dem kunne også være min egen.

Min case handler om, hvordan jeg i en tid med meget høj personaleomsætning kan bidrage til at implementere en indsat om arbejdsliv i udvikling i vores strategi. Helt konkret skal vi skabe nogle karriereveje for de medarbejdere, der ikke ser sig selv gå i retningen af hverken leder- eller specialkonsulent.

3. Hvad fik du ud af at deltage?

Jeg har fået en meget bedre forståelse for begrebet strategi, og hvad strategisk ledelse er for en størrelse. Jeg har taget en masse begreber med hjem, som jeg kan bruge, og jeg tror, jeg bliver bedre til at tale ledelsens sprog. Så er det bare spændene, om vi har samme opfattelse af, hvad de forskellige begreber betyder, og det føler jeg mig bedre klædt på til at drøfte nu.

Det har været meget givende at dele en masse cases med alle de her mennesker, og jeg har fået en masse inspiration og kontakter, som jeg kan bruge fremadrettet. Det er tredje gang jeg har været på tr-kursus i DM, og der var nogle gengangere med, og det er er skægt at møde dem igen.

4. Kan du anbefale uddannelsesforløbet til andre?

Ja, det kan jeg og det vil jeg også. Hvis man synes det lyder godt med tre inspirerende dage med dygtige undervisere og engagerede deltagere i smukke omgivelser, så skal man tilmelde sig.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje