Forlig og ny aftale om seniorbonus og seniordage i staten

Del artikel:

Efter OK21 opstod der uenighed om forståelsen af en aftale i overenskomstforliget om seniorbonus og seniordage i staten. Der er nu indgået forlig samt en ny og ændret aftale om seniorbonus og seniordage.

Ved OK21 blev der i overenskomstforliget indgået en aftale om seniorbonus og seniordage i staten. Efterfølgende opstod der uenighed om forståelse af aftalen i overenskomstforliget, og denne uenighed har eksisteret siden. Nu er der så indgået forlig, som betyder, at der er opnået en løsning på uenigheden, og der er indgået en ny og ændret aftale om seniorbonus og seniordage i staten.

Forliget og den nye aftale betyder, at der med virkning fra 1. januar 2024 gælder nye og ændrede regler om seniorbonus og seniordage i staten.

Fra 1. januar 2024 gælder følgende om seniorbonus og seniordage i staten:

Seniorbonus:

  • Ansatte har fra og med den 1. januar, i det kalenderår hvor de fylder 62 år, ret til seniorbonus, der udbetales månedligt sammen med den faste løn
  • Seniorbonussen udgør 0,8 procent af den ansattes faste månedsløn
  • Der indbetales pensionsbidrag af seniorbonussen.

Seniordage:

  • Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra 1. januar til 30. juni, har ret til at holde 2 seniordage med lønfradrag i det kalenderår, de fylder 62 år
  • Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra 1. juli til 31. december, har ret til at holde 1 seniordag med lønfradrag i det kalenderår, de fylder 62 år
  • Ansatte har i de efterfølgende kalenderår, hvor de er fyldt 62 år, ret til at holde 2 årlige seniordage med lønfradrag
  • Seniordage skal afholdes som hele fridage
  • Ansatte skal i så god tid som muligt give besked til arbejdsgiver, hvis de ønsker at afholde seniordage, og arbejdsgiver skal så vidt muligt imødekomme de ansattes ønsker, medmindre arbejdets udførelse hindrer det.

Modellen i den nye aftale er således, at seniorbonussen udbetales løbende sammen med den faste månedsløn, og at der ved afholdelse af seniordage skal ske løntræk.

Her kan du se den fulde aftale om seniorbonus og seniordage i staten i cirkulære fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Indtil 1. januar 2024 gælder følgende om seniorbonus og seniordage i staten:

Som udgangspunkt gælder de hidtidige regler, så ansatte, der fx har valgt at konvertere seniorbonus for kalenderåret 2022 til seniordage, afvikler seniordagene i 2023 efter de hidtil gældende regler.

I den nye aftale gælder overgangsregler så det ikke er muligt at konvertere seniorbonus for kalenderåret 2023 til seniordage til afvikling i 2024. Seniorbonus vedrørende 2023 udbetales efter de hidtil gældende regler.

Læs mere om seniorordninger i staten på dm.dk

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje