Til indhold

Få indflydelse og godt selskab i dit netværk for tillidsvalgte

TR-møde
Tovholdere og kernegruppemedlemmer inviteres til to årlige møder, hvoraf det ene er internat med overnatning. © Niels Hougaard
Af Anna Dalsgaard

1. januar er der brug for nye kræfter i kernegrupperne, der driver de regionale TR-netværk. Som kernegruppemedlem kommer du tættere på andre tillidsvalgte, får flere at sparre med og indflydelse på aktiviteterne.

Som medlem af kernegruppen i dit regionale netværk for tillidsvalgte har du stor mulighed for at få indflydelse på, hvad I skal arbejde med, eller hvilke aktiviteter I skal have i dit regionale netværk. Det kan være, hvilke oplægsholdere I skal hyre, hvilke mindre kurser, I skal tilbyde og hvilke emner, I skal arbejde med.

Informationsmøde om netværk

Vil du vide mere om de regionale netværk for tillidsvalgte?

Tilmeld dig et onlinemøde 2. december kl. 11-11.45 

Et af formålene med de regionale netværk, er netop, at aktiviteterne skal opstå og gro i et samarbejde mellem netværkene og DM´s sekretariat for at sikre, at det ikke alene er konsulenterne i DM, som planlægger forløb for de tillidsvalgte.

”Vi vil hellere gøre det sammen, så vi ved, at vi er inden for skiven, og at det er relevant for de tillidsvalgte”, siger Karen Plenge Johansen, som er udviklingskonsulent i DM og har kontakten til netværkene for tillidsvalgte. 

Sparringen går strygende

Conny Brandt har været medlem af kernegruppen for netværket for tillidsvalgte i Syddanmark siden det blev oprettet i 2020. Og selv om de i Syddanmark har været coronaramt, lige som alle andre, har hun fået meget ud af at være med, både på det personlige og det faglige plan.

”Vi har ikke haft så megen aktivitet endnu på grund af corona, men jeg har fået en del viden og informationer, som jeg har delt med mine kolleger”, siger Conny Brandt, som til daglig er tillidsrepræsentant for DM’erne og arkitekterne i Natur og Vandløb, Miljø & Natur i Tønder Kommune.

De tre medlemmer af kernegruppen holder løbende kontakt med hinanden, og hun har taler især med tovholderen i netværket, som er tillidsrepræsentant i nabokommunen Esbjerg.

”Vi har en del til fælles som kommunalt ansatte tillidsrepræsentanter og sparrer tit med hinanden, og det kan være svært at skelne i mellem, om vi sparrer som kernegruppemedlemmer eller tillidsrepræsentanter. Men vi er helt klart blevet dygtigere til at sparre”, siger Conny Brandt, som er uddannet biolog fra universitet i Hamborg, og blandt andet arbejder med myndighedsopgaver i forhold til naturbeskyttelsesloven, international naturbeskyttelse i regi af EU Natura 2000-områder og naturstier i Tønder Kommune.

Det tredje kernegruppemedlem er privatansat, og de tre forsøger at finde ligheder og forskelligheder, fx omkring løn i det private og det offentlige.

”Så vi kan sagtens bruge hinanden, selv om vi ikke sparrer så meget på grund af forskelligheder”, siger hun.

Fagforeningen er blevet menneskelig

For Conny Brandt har det ind i mellem føltes meget langt fra Sønderjylland til Frederiksberg, men efter, at hun er kommet med i kernegruppen, er hun kommet tættere på DM.

Nu er DM blevet menneskelig og ikke bare en fagforening”. Conny Brandt, kernegruppemedlem

”Nu har vi en tæt kontakt til organiseringskonsulenten, som man altid kan spørge til råds. Hun er er også god til at kommunikere i vores regionale Facebookgruppe, så nu er DM blevet menneskelig og ikke bare en fagforening”, siger Conny Brandt.

Efter at hun kom med i kernegruppen, føler hun sig også mere involveret og har fået et højere vidensniveau.

”Da DM fx sendte information ud om den nye ferielov, var jeg allerede forberedt, da jeg havde talt med andre tillidsrepræsentanter om det. Det gør det fx muligt at briefe ledelsen om, at de skal informere kollegerne”, siger hun.

I det hele taget føler hun sig bedre informeret nu, og føler derfor en større tryghed omkring det, hun kommunikerer og melder ud til kollegerne.

”Man kommer jo tættere på andre tillidsvalgte i netværkene. Hvis jeg har mødt en tillidsvalgt fra Region Nordjylland, som har nævnt en god oplægsholder, er det langt nemmere at ringe, når vi har talt sammen og måske spist frokost sammen”, siger hun.

Udforsker flere faglige emner

Som tillidsrepræsentant kan man have en del problematikker med eksempelvis lønforhandlinger, stress, arbejdsmiljø og trivsel. Og efter at Conny Brandt er blevet aktiv i netværket for tillidsvalgte, har hun fået lyst til at udforske flere emner lidt mere.

”Vi har deltaget i webinarer og seminarer både i netværksregi og kernegrupperegi, hvor vi har hørt oplæg og drøftet regler om fx hjemmearbejde og rådighedstillæg. Det har givet mig lyst til at finde ud af mere om de forskellige emner, og se hvad der står på eksempelvis dm.dk”, siger hun.

Kernegruppen for netværket i Syddanmark har endnu ikke lagt sig fast på kommende aktiviteter, men er i gang med planlægningen. De har fx talt om at sætte fokus på hjemmearbejde efter corona.

”Selv om vi er nabokommuner, er vi meget forskellige. Inden corona indførte Esbjerg en firedages arbejdsuge. Hos os havde vi noget, der hed ratio 90, der betyder, at man har ni skriveborde pr. 10 medarbejdere, så vi hver morgen skulle finde en plads. Det har aldrig fungeret, så nu har vi faste pladser igen”, fortæller Conny Brandt.

”Vi har ingen lokalaftale om hjemmearbejde i kommunen. I stedet er det op til den enkelte leder at aftale det, og vi har på et afdelingsmøde fået at vide, at vi kan arbejde hjemme en dag om ugen”, siger hun. 

”Vi var på kernegruppeseminar i begyndelsen af september, og der talte vi også om, at vi kunne holde nogle kurser i fx i stresshåndtering og rådighedstillæg”, siger Conny Brandt.

Hun mener, det både er fagligt givende og hyggeligt og fornøjeligt at være med i kernegruppen, og tidsmæssigt skal man ikke lade sig afskrække, da hun bruger under en time om ugen på rent kernegruppearbejde.

Læs mere om netværk for tillidsvalgte

Bliv tovholder eller kernegruppemedlem

Alle, der har lyst til at være del af en kernegruppe, kan blive det, og du skal bare sende en mail til tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk

Tovholdere for netværkene vælges for et år ad gangen med ansættelse 1. januar-31. december.

Hvis du er interesseret i rollen som tovholder, skal du skrive en kort ansøgning med din motivation til tillidsvalgtenetvaerk@dm.dk senest den 10. december 2021.

Som udgangspunkt kan en tovholderrolle og et tovholderhonorar ikke deles, men vi kan indgå særlige aftaler, hvis der er ønsker om det.

Tovholder er hovedansvarlig for fremdrift i netværket og får et halvårligt honorar for opgaven. Det betyder ikke at tovholder skal sidde med driften alene, for så går det netop ud over repræsentationen i netværkene. Jo flere vi er, jo flere stemmer høres. Derfor vil vi også gerne høre fra alle brancher, sektorer og fra både arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, og kontaktpersoner på private arbejdspladser.

Læs mere om rollerne her
https://dm.dk/tillidsvalgt/netvaerk-og-forandringer/netvaerk-for-tillidsvalgte/organisation

Den enkelte kernegruppe aftaler frekvens for møder og aktiviteter i netværket. Alle tovholdere og kernegruppemedlemmer inviteres til to årlige møder, hvoraf det ene er internat med overnatning. Tovholderne mødes også en gang om året til en udviklingsdag med selvvalgt dagsorden.

Tilmeld dig informationsmøde om netværk
2. december kl. 11-11.45

TR-møde
Tovholdere og kernegruppemedlemmer inviteres til to årlige møder, hvoraf det ene er internat med overnatning. © Niels Hougaard