Til indhold

5 TAP’er på Scenekunstskolen får nu rådighedstillæg som deres kolleger

Den Danske Scenekunstskole
© Den Danske Scenekunstskole
Af Anna Dalsgaard

DM har forhandlet rådighedstillæg hjem for 5 administrative medarbejdere på Den Danske Scenekunstskole, som får tillægget med tilbagevirkende kraft.

Scenekunstskolen er en institution, som i 2015 blev sammenbragt af mange forskellige institutioner, og DM’erne på de forskellige institutioner har alene i administrationen været ansat på meget forskellige vilkår.

”Derfor var der andre i administrationen som i forvejen fik rådighedstillæg”, siger Mike Wenøe, konsulent i Forhandling & Rådgivning i DM, som har forhandlet for medlemmerne.

Alle fem har fået et rådighedstillæg, som svarer til 17.385 kroner pr. års fuldtidsansættelse.

”Udmøntningen sker med tilbagevirkende kraft fra den dag, de blev ansat. Det er et relativt fint resultat, og de fem medlemmer blev ret glade. For det ene medlem betød det en efterbetaling på omkring 94.000 kroner”, fortæller Mike Wenøe.

Hidtil har de fået en basisløn med kvalifikationstillæg, og noget af det nye tillæg bliver som led i aftalen med skolen modregnet i kvalifikationstillægget.

”Det var medvirkende til, at vi lavede konkrete individuelle aftaler om indplacering på laveste trin for rådighedstillæg. Vi kunne have bedt om at få rådighedstillægget på det relevante anciennitetstrin, men så var der sket en større modregning, og nu har medarbejderne til gengæld mulighed for løbende lønstigninger på rådighedstillægget, siger Mike Wenøe.

Uddannelsesinstitutionerne er godt med

Det er sjældent, at DM oplever at skulle forhandle rådighedstillæg for flere medlemmer på én gang, og i dette tilfælde skyldes det hovedsageligt Scenekunstskolens historik med sammenlægningen af flere institutioner i 2015.

”Uddannelsesinstitutionerne er ellers ret godt med, når det gælder rådighedstillæg, og generelt er det typiske at forhandle for en enkelt medarbejder, når de skifter stilling eller starter i en nyoprettet stilling. ”, siger Mike Wenøe.

Som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du er opmærksom på, om du har kolleger i generalistjob, som ikke får rådighedstillæg.

”I sådanne tilfælde, skal du altid tage en dialog med din DM-konsulent om, hvad du kan gøre i den givne situation”, siger Mike Wenøe, som mener, at DM’s retningslinjer er gode at navigere efter.

Se DM’s vejledning om rådighedstillæg

Forhandlingerne trak ud

Helt overordnet får de fem medarbejdere rådighedstillæg, fordi de er ansat til at udføre studieadministrativt arbejde, og deres akademiske stillinger kan derfor karakteriseres som administrative generaliststillinger.

"En generaliststilling skal ses som modsætning til en specialiststilling, som kun kan varetages af medarbejdere med en specifik uddannelsesmæssig baggrund. Derfor kan man som udgangspunkt sige, at når en administrativ stilling kan besættes af akademikere med forskellig uddannelsesbaggrund, må stillingen betragtes som en generaliststilling. Og det var tilfældet i denne sag”, siger Mike Wenøe. 

Forhandlingerne blev indledt for tre år siden, så de har varet en del længere end normalt. Forhandlingerne er blevet udskudt nogle gange på grund af udskiftning af både lederen i administrationen og rektor, og det har betydet, at man har måttet genstarte forhandlingerne.

Desuden ønskede institutionen en prioritering, hvor de afviklede lønforhandlingerne for det kunstnerisk udviklende personale først.

Læs også: Ny overenskomst giver lønstigning på 135.000 kroner

”Det mente vi også, var det rigtige at gøre, selv om det har været en lang proces for de fem AC-TAP’er. Vi kunne have mast på og krævet vores ret, men ofte er det godt givet ud at være eftergivende på processen, hvilket resultatet også viser. Vi har til gengæld hele tiden fastholdt medlemmernes ret til rådighedstillæg og udgangspunktet for, hvornår de skulle have rådighedstillægget fra”, siger Mike Wenøe.

Han fortæller, at forhandlingsklimaet har været godt, og at det største problem var tiden.

”Viljen har været der hele tiden, og skolen har gerne villet gøre det rigtige og sørge for, at alle fik den korrekte løn”, siger Mike Wenøe.

Medlemmerne har ikke haft en tillidsrepræsentant med til forhandlingerne, da de først i september 2021 har valgt en tillidsrepræsentant.

Læs mere om rådighedstillæg i staten

Læs også: DM har valgt at sætte fokus på rådighedstillæg

Lønforhandlinger for KUP’erne på Scenekunstskolen

DM har tidligere forhandlet overenskomst for KUP’erne som betød en lønstigning på 135.000 kroner om året. Underviserne havde i årevis arbejdet uden overenskomst til en lav løn og uden pension. Det kan du læse mere om i DM Akademikerbladet

Det skal du gøre som TR

  • Vær opmærksom, hver gang du ser et stillingsindhold, som burde give rådighedstillæg
  • Kontakt i højere grad DM’s sekretariat ved nyansættelser, så vi sammen kan drøfte, om rådighedstillæg er en mulighed. Her vil vi også drøfte, om et nej ved den lokale lønforhandling skal betyde, at forhandlingen føres videre af DM’s sekretariat. En mulighed, der er indeholdt i overenskomsten.
  • Brug DM’s TR-netværk og få sparring og gode råd til, hvordan du kan gå til det i hverdagen. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte DM’s sekretariat
  • Opfordr dine kolleger til at forlange en ordentlig stillings- og funktionsbeskrivelse
  • Tag diskussionen med lederne.

DM har holdt møder med tillidsvalgte om rådighedstillæg og nogle af forslagene stammer fra møderne. 

Den Danske Scenekunstskole
© Den Danske Scenekunstskole