Ny lederuddannelse inden for psykisk arbejdsmiljø

Del artikel:

Ny, frivillig lederuddannelse skal klæde statslige ledere yderligere på til forebyggelse samt håndtering af psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdspladser. Næste hold starter op i foråret 2020

Et godt og sundt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for vores trivsel på jobbet. Det skyldes de mange gevinster, der er, når medarbejderne trives i deres job. For hvis du føler glæde ved at gå på arbejde, har det en positiv betydning for dit helbred, trivsel, produktivitet og sygefravær.

Netop det har flere og flere arbejdspladser fået øjnene op for. Som led i OK18 mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) blev det aftalt at udvikle en frivillig uddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet ledere i staten.

Målet er at styrke ledernes viden og give dem konkrete redskaber til at forebygge samt håndtere det psykiske arbejdsmiljø blandt deres medarbejdere. For med trivsel på arbejdspladsen, øges produktiviteten og kvaliteten i arbejdet, og sygefraværet falder.

Lederne skaber rammerne

”Ledere i staten spiller en vigtig rolle i at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i samarbejde med medarbejderne. Derfor er vi glade for, at vi sammen med CFU, nu kan tilbyde en frivillig lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø til de ledere, der ønsker at arbejde særligt med at fastholde og udvikle et godt psykisk arbejdsmiljø” siger vicedirektør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Linda Nordstrøm Nissen.

Hos Akademikerne ser Lars Qvistgaard ligeledes frem til, at den nye lederuddannelse ser dagens lys.

"Vi mener, at det er nødvendigt og helt centralt med lederuddannelser i psykisk arbejdsmiljø, hvis vi skal sikre et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Vi er derfor stolte af, nu at kunne tilbyde denne lederuddannelse sammen med de øvrige parter på det statslige område” siger formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard.

Fra teori til praksis

Uddannelsen kører over tre kursusdage fordelt over et halvt år, hvor lederne lærer konkrete redskaber, som de får mulighed for at anvende i praksis i deres egen organisation i den mellemliggende periode.

Mellem kursusdagene vil der være netværksmøder, som faciliteres af en af uddannelsens undervisere, hvor lederne får mulighed for at hente inspiration og sparre, så de lettere kan omsætte det, de har lært, til deres hverdag.

Spørgsmål eller kommentarer

Kontakt:

Konsulent i DM, Kim Melander Jensen, telefon 61 78 21 60 eller mail kmj@dm.dk

Chefkonsulent, Akademikerne, Malene Salskov Amby på telefon 25 35 41 44

Søren Kreilgaard, specialkonsulent, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på telefon 21 26 02 41.

Yderligere information og tilmelding

Få svar på dine spørgsmål om lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø. 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje