Til indhold

Det offentliges brug af konsulenter

© Proxyclick Visitor Management System

Regeringen har lagt op til at spare penge på det offentliges brug af konsulenter. En gennemgang af brugen af konsulentydelser viser, at udgifterne i det offentlige i stort omfang går til IT, byggeteknisk rådgivning og sundhed. I denne analyse viser Dansk Magisterforening (DM), hvordan det offentliges udgifter til konsulenter i stat, regioner og kommuner er fordelt på forskellige kerneområder. Figurerne i notatet bygger på tal fra Moderniseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Analysens hovedpunkter:

  • I 2017 brugte det offentlige samlet 14,4 milliarder på konsulentydelser.
  • Størstedelen af konsulentudgifterne gik i 2017 til IT-området, der samlet stod for 38 procent af udgifterne.
  • På statens område er der til SKAT i 2018 alene gået 1,2 milliarder, hvoraf 1 milliard er gået til IT.
  • I kommunerne er store udgifter desuden gået til teknisk rådgivning og borgernær sundhed som fysioterapi og speciallæger

Det offentliges brug af konsulenter

Læs analysen
© Proxyclick Visitor Management System
; ;