Lister, stillere og valgforbund

DM

© Lasse Martinussen

Del artikel:

Her kan du læse mere om hvad en liste og en stiller betyder, og hvordan et valgforbund fungerer.

Hvad er en liste?

En liste kan bestå af en enkelt kandidat eller op til 25 kandidater. En liste kan sammenlignes med et politisk parti. 

En liste er altid tilknyttet et specifikt valg.  

Hver liste har desuden en listerepræsentant, der er ansvarlig for, at oplysninger vedrørende lister, kandidater og stillere er registreret korrekt i det online valgsystem. En listerepræsentant vil typisk selv være kandidat på listen.

 

 

Hvad er en stiller?

En stiller er et ordinært medlem, der støtter opstillingen af en liste til valget (dvs. ikke pensionist eller passive medlemmer). Der er forskellige regler for valg til hhv. forperson, hovedbestyrelsen og sektorbestyrelserne.

Hvis man er stiller for en liste, kan man ikke også kandidere for den pågældende liste. 

Studerende kan kun være stillere for kandidater til sektorbestyrelsen for DM Studerende og for kandidater fra DM Studerende, der stiller op til hovedbestyrelsesvalget.

Der er forskellige regler for de tre valg:

  • Der skal være mindst 20 stillere for hver liste til forpersonsvalg, der er ikke krav om stillere til HB-valg, til sektorbestyrelserne er krav til antal stillere fastsat i de sektorspecifikke vedtægter og varierer typisk fra 2 til 10 og maks. 20.

Hvad er et valgforbund?

Et valgforbund er en aftale mellem to eller flere lister om teknisk valgsamarbejde. Der kan indgås valgforbund til HB-valg og valg til sektorbestyrelserne.

Samarbejdet fungerer således, at valgforbundet vil blive tildelt en samlet mængde mandater efter deres stemmetal. Når stemmerne er talt op vil mandaterne først blive fordelt mellem valgforbund og lister udenfor valgforbund. Derefter opgøres mandaterne indenfor listerne, der har indgået i valgforbund.

 

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje