DM har fået en mangfoldighedspolitik

DM

© Lasse Martinussen

Del artikel:
Af Troels Mørk

DM ønsker og arbejder for et arbejdsmarked fri for diskrimination for alle uanset baggrund, hvilket er afspejlet i den mangfoldighedspolitik, DM netop har vedtaget.

DM arbejder for at understøtte, at jobsøgende og ansatte har lige adgang til arbejdsmarkedet. Vi arbejder for, at alle arbejdspladser skal forpligtes til at arbejde for et inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø, hvor alle ansatte kan trives, og hvor diskrimination forebygges.

Det er hovedessensen i den mangfoldighedspolitik, der netop er vedtaget af DM’s hovedbestyrelse.

Ronja Mannov Olesen er en af hovedarkitekterne bag politikken.

"Mangfoldighedspolitikken handler om meget mere end kropsstørrelse og udseende. Fx er det centralt i politikken at anlægge et intersektionelt blik på mangfoldighed og antidiskrimination", siger hun og uddyber:

"Det vil sige, at vi med politikken anerkender, at forskellige former for undertrykkelse hænger sammen. Der er jo stor forskel på, hvilken form for sexisme man oplever, alt efter om man er en hvid kvinde i 50'erne, eller en sort kvinde i 30'erne - og om man fx er ciskønnet eller transkønnet, eller homo-, bi- eller heteroseksuel".

Det vi DM arbejde for

DM har i mange år haft et naturligt fokus og berettiget fokus på ligestilling.

"Men har jeg altid følt, at det skulle udbredes til andre områder end ligestilling. Derfor satte jeg for, at vi skulle have en mangfoldighedspolitik, der rækker bredere ud end kun ligestilling”, siger Ronja Mannov Olesen.

Det er nu officielt vedtaget, at DM vil arbejde for:

  • At lovgivningen om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet opdateres, så den inkluderer krav om forebyggelse, samt ekspliciterer udseende og kropsstørrelse som diskriminationsgrunde på linje med de øvrige diskriminationsgrunde.

  • At reglerne på området samles, fx ved at der udarbejdes en selvstændig bekendtgørelse om forebyggelse af diskrimination på arbejdsmarkedet.

Danmarks lovgivning er ikke på nuværende tidspunkt særligt ambitiøs eller tidssvarende, når det kommer til forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Der foreligger lovgivning, som fx forbyder forskelsbehandling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet på baggrund af binært køn (det vil sige mænd og kvinder).

Lovgivningen udvides i 2021 til også at omfatte kategorier som kønsidentitet og kønsudtryk. Disse love nævner dog intet om udseende og kropsstørrelse. Desuden nævner lovgivningen ikke forebyggelse af forskelsbehandling som et krav til arbejdspladser.

I DM vil vi påvirke dansk lovgivning, så den opdateres til også at omfatte diskrimination på baggrund af fx normer for udseende og kropsstørrelse, samt at der i lovgivningen stilles tydeligere krav om forebyggelse af diskrimination på arbejdspladsen.

Behov for kulturændringer

Udover den lovgivningsmæssige del er der også behov for at kigge på kulturændringer og normerne på arbejdsmarkedet.

”En ændring af lovgivningen kan ikke stå alene, men skal suppleres af et skarpt fokus den måde, vi omgås hinanden og taler til og om hinanden. Derudover skal vi have et større fokus på forebyggende indsatser”, siger Ronja Mannov Olesen.

Konkret vil DM arbejde for, at:

  • Understøtte arbejdspladsers fokus på diversitet og en bred forståelse for forebyggelse af diskrimination, herunder i rekrutteringsprocesser. Dette kan fx ske gennem fokus på trivsel, chikane og forskelsbehandling i relation til baggrund, identitet samt mental og kropslig funktionalitet i politikker, strategier, handleplaner, arbejdsmiljødrøftelser og APV-arbejdet på arbejdspladserne.
  • Understøtte fokus på kompetenceudvikling på området, fx gennem tilbud om kurser for TR, AMR, HR og ledere.

Mangfoldighed

DM har fået en ny mangfoldighedspolitik.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje