Julehilsen fra DM's formand

Del artikel:

Læs julehilsen til medlemmer af DM fra formand, Camilla Gregersen, der ser tilbage på 2020 og frem mod 2021.

Kære medlemmer af DM

Jeg vil ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Covid-19 har præget året, der er gået, og alle har mærket konsekvenserne af den globale pandemi. Jeg tror, at de fleste af os ser frem mod 2021 med håb og forventning om, at det bliver helt anderledes og bedre end 2020.

DM’s medlemmer har leveret en enorm flot indsats det sidste år. På mange arbejdspladser har der været omlægninger og nye måder at tilrettelægge arbejdet.

Langt de fleste steder er der stadig samtaler og udvikling i gang for at finde gode løsninger – fordi situationen hele tiden ændrer sig. Det har været udfordrende og hårdt for både ledelse og medarbejdere, og jeg har den største respekt for det arbejde, det har krævet og stadig kræver.

Når man kigger tilbage på året, synes jeg, at vi skal anerkende alle dem, der har trodset svære vilkår og løftet arbejdsopgaverne hjemmefra til guldmedalje.

En udfordrerende tid

I DM har vi brugt kræfter på at finde løsninger for de mange medlemmer, der har været direkte berørt i deres arbejdsliv. Vi har påvirket det politiske arbejde med at udforme hjælpepakker så retfærdigt og dækkende som muligt.

Vi har presset på for at skaffe økonomi til nogle af de grupper, der har været glemt eller overset, og endelig har vi haft et vedvarende fokus på trivsel og arbejdsmiljø for alle i denne periode.

Afstand gør det ikke let at bevare det gode fællesskab på arbejdspladserne. Jeg håber, at vi sammen kan sætte arbejdsmiljøet og fællesskaber på dagsordenen gennem vinterperioden, så vi kommer godt igennem vinteren alle sammen. Og så glæder jeg mig til, at vi kan genoptage nogle af de ting, vi savner nu.

Hvis vi skal tage de positive briller på, har viden om smitteveje reddet menneskeliv, og eksperter er blevet folkehelte. Der er positive bulletiner om virkningsfulde vacciner, og vi håber alle, at meldingerne taler sandt – at vi snart er fri af Covid-19. Lad os håbe, at tilliden til viden vil stige.

Jeg håber også, at der fra politisk hold kommer en endnu større forståelse af, at der er brug for et tværfagligt beredskab. Vi har brug for alle fagligheder, fx også viden om administration, pædagogik, trivsel, ledelse, kommunikation og arbejdsmiljø, der kan berige os side om side med lifescience og sundhedsfaglig ekspertise. På den næste finanslov håber vi at se flere midler til forskning og videregående uddannelse.

Overenskomstforhandlinger på det offentlige område snart i gang

Det nye år byder på overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Vi kan i DM glæde os over, at flere af vores krav er med videre.

Her vil jeg kun kort nævne nogle få: lønudvikling for alle, fleksibilitet, fokus på midlertidigt ansatte, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø, grøn udvikling på arbejdspladserne samt en række forslag under overskriften ”bæredygtigt arbejdsliv”.

Vi ved alle, at økonomien er påvirket af nedlukning, men vi vil selvfølgelig arbejde for det bedst mulige resultat alligevel. 

Fokus på ligestilling og trivsel

På det private område viser den nyeste lønstatistik en generel lønstigning på 3,2 procent, hvilket er en smule lavere end sidste år, men stadig flot krisen taget i betragtning.

Det vidner om, at medlemmerne er værdsat på arbejdspladserne. Vi håber selvfølgelig, at arbejdsgiverne også belønner medarbejdernes vilje til at løse opgaver under de vanskelige forhold, som Covid-19 har budt på ved de næste lønforhandlinger.

De nyuddannede er blandt de grupper, der bliver ramt hårdest af den øjeblikkelige situation. Vi har rykket ressourcer hen til det område, fordi vi finder det uhyre vigtigt, at vi kan hjælpe de unge godt i gang med arbejdslivet.

Derudover har vi lavet 10 anbefalinger sammen med tre arbejdsgiverorganisationer, og vi deltager i et partnerskab, som Beskæftigelsesministeren har nedsat om at hjælpe de unge i job.

Ligestilling har også fyldt i året, der er gået – og vi har stort fokus på øremærket barsel i det kommende år, hvor EU’s direktiv på området skal implementeres.

Endelig vil arbejdsmiljø være en kerneopgave for os – også i 2021. Vi vil gerne hjælpe arbejdspladser og ledelser med at blive bedre til at forebygge stress, mistrivsel og forskelsbehandling, så vi alle får gode, bæredygtige arbejdsliv. Og så skal vi sikre, at de mange seniorer, der gerne vil arbejde længere, bliver værdsat. 

Det er mange store opgaver, der venter i 2021, og kun fordi vi i DM er mange, der står sammen, lykkes vi med at skabe politiske forandringer.

På de indre linjer valgte vi i 2020 at skifte vores navn til det kortere ”DM”, og vi har fået skabt mere end 50 forskellige netværk og TR-netværk i DM-regi, hvor man kan være aktiv eller møde andre, om end vi aktuelt kun kan mødes digitalt.

Jeg ser frem mod det nye år med opsparede forventninger. Vi trænger til et nyt år med glæde og fællesskab.

 

Bedste hilsner med ønske om en god jul til jer

Camilla Gregersen, formand for DM

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje