Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold
20. september 2019 Af Troels Mørk

Forstå den nye ferielov på to minutter

Du har sikkert hørt, at den nye ferielov er ved at træde i kraft. Men hvad betyder den for dig og din ferie? Her er fem ting, du skal være opmærksom på med den nye ferielov.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Med den gamle ferielov skulle du optjene betalt ferie i kalenderåret (1. januar til 31. december), før du kunne holde ferien med løn fra 1. maj året efter.

Som nyuddannet har der derfor kunnet gå op til 16 måneder, før man har kunnet holde ferie med løn. Det samme gælder, hvis du har været ude af arbejdsmarkedet i længere tid.

Den ferielov, der er fuldt ud indfaset 1. september 2020, gør op med det grundlæggende princip, at du skal optjene retten til at holde betalt ferie i et optjeningsår, før du kan holde ferien.

Efter den nye ferielov kan du bruge dine feriedage i takt med, at du optjener dem. Du skal altså ikke vente til året efter. 

Svar på fem af de mest stillede spørgsmål

 

Begrebet samtidighedsferie er et element i den nye ferielov. Hvad betyder det?
Det betyder, at du som lønmodtager kan afholde ferie samtidig med, at ferien optjenes. 

Vi går således væk fra et optjeningssystem, hvor du optjener ferien i et kalenderår, men først kan afholde ferien året efter.

Den ferie, jeg optjener fra 1. september 2019 til og med 31. august 2020, bliver indefrosset og udbetalt, når jeg forlader arbejdsmarkedet. Hvorfor det?
Ferien udbetales først, når du forlader arbejdsmarkedet, fordi du ellers vil skulle holde op til 10 ugers ferie i det kommende ferieår.

Jeg har hørt, at sommerferie mere end tre uger næste år kan være i fare. Hvordan det, og hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil holde mere end tre ugers sommerferie næste år?
I perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020 skal du bruge den ferie, der er optjent i perioden 1. januar 2019 – 1. september 2019, i alt 16,64 dage. Disse feriedage skal afholdes i perioden 1. maj 2020 – 31. august 2020.

Ønsker du derfor at afholde mere end 16,64 dages sommerferie, kan du enten undersøge mulighederne for at få en uges ferie overført fra indeværende ferieår, elle bruge den sjette ferieuge, hvis du har ret til denne.

Kan jeg holde ferie på forhånd, hvis jeg ikke har opsparet ferie nok?
Ja. Den nye ferielov giver mulighed for at afholde ferie, der endnu ikke er optjent. Afholder du ferie på forskud, vil denne afholdte ferie blive fradraget i den ferie, der er optjent ved slutningen af optjeningsperioden (optjeningsperioden er fra 1. september til 31. august året efter).

Muligheden for at afholde ferie på forskud skal aftales mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvorfor er ferieloven ændret?
Den gamle ferielov overholder ikke EU’s arbejdstidsdirektiv.  Det var derfor nødvendigt at ændre den.

Ferie og fridage

Læs mere om reglerne for ferie- og fridage

Læs mere

Meld dig ind

Bliv medlem af Dansk Magisterforening og få råd og vejledning om den nye ferielov.

Meld dig ind