Konsulenter i fokus

Del artikel:
Af Emma Skjold Lindegaard

Mere end 80 stillingsbetegnelser blandt DM’s medlemmer indeholder ordet ’konsulent’. Karrierekonsulent i DM Karsten Lodahl Madsen fortæller, at tendensen er tydelig: Flere og flere magistre varetager interne eller eksterne konsulentopgaver. Læs, hvad vi tilbyder af kurser og gratis medlemsmøder til dig, der enten laver konsulentarbejde eller gerne vil prøve kræfter med det.

Konsulenters arbejde kan variere meget. Nogle er kloge på it, andre har evaluering som fagligt område og en tredje gruppe er dygtige til kommunikation. Men konsulenter på tværs af offentlige og private arbejdspladser har også rigtig mange ligheder med hinanden. 

De løser opgaver ved at trække på analytiske, metodiske og formidlingsmæssige styrker, og de navigerer hjemmevant i organisationer, hvor de bringer forskellige fagligheder i spil for at skabe værdifulde løsninger. 

DM vil gerne være et mødested for konsulenter, og derfor sætter vi fremadrettet endnu større fokus på de opgaver og vilkår, som møder konsulenter i deres arbejdsliv. 

Konsulentbranche i vækst

Ifølge konsulentbranchens egne opgørelser vokser området kraftigt både i omsætning og antal medarbejdere – ikke mindst akademikere. 

Karsten Lodahl Madsen er karrierekonsulent i DM. Udover Karstens egne erfaring med konsulentarbejde rådgiver han hver dag medlemmer, der blandt andet varetager konsulentopgaver. 

Han er ikke i tvivl, når han kigger i krystalkuglen; virksomheder, organisationer og offentlige institutioner vil i fremtiden skrue op for antallet af magistre i konsulentstillinger:

”Konsulentarbejdet passer rigtig godt til akademikere, der for det første har ekspertviden inden for komplicerede områder og for det andet er dygtige til at rådgive og bygge bro mellem problem og løsning, mellem virksomhed og kunde og mellem organisation og borger. Det har mange ledere fået øjnene op for, og derfor er det i høj grad magistre, der er i førerposition, når de ansætter konsulenter,” forklarer Karsten Lodahl Madsen. 

Karsten Lodahl understreger, at der er meget mere på vej, når det gælder konsulenterne: 

”Vi arbejder i DM på at skabe nogle fællesskaber, som kan føre konsulenterne sammen. Her kan de få vendt arbejdsopgaver og erfaringer, så de kan få gode perspektiver på, hvordan de kan udføre deres arbejde endnu bedre.” 

Læs, hvad vi tilbyder lige nu, hvis du er interesseret i konsulentbranchen. Søg på konsulent i vores kalender

Læs, hvordan du får det højeste udbytte af dit kursus

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje