JA og DSL er fusioneret med DM

Fusionen er trådt i kraft 1. januar 2023. Læs mere

Til indhold

Klimakrisen handler også om retfærdighed

Jens Friis Lund
© Jens Friis Lund

CO2-udledningen kommer fra magtfulde lande og går ud over de fattige. Afbøder eller forstærker Danmark klimakrisen?

Klimakrisen handler om retfærdighed, fordi de velstående ogmagtfulde lande og personer – historisk og i dag – står for størstedelen af udledningerne af drivhusgasser til atmosfæren. Hertil kommer, at de negative konsekvenser af klimakrisen i høj grad rammer fattige områder og mennesker.

Disse grundlæggende uretfærdigheder i klimakrisen afspejles i Parisaftalens principper, og har været helt afgørende for forløbet af deglobale klimaforhandlinger over tid. Med udgangspunkt i forskellige fortolkninger af Paris-aftalens principper og et globalt budget for hvor meget mere vi kan udlede, kan vi vurdere den danske klimapolitik og forstå, om vi herhjemme bidrager i et rimeligt omfang til at afbøde krisen – hvis vi altså vil overholde aftalen.

Det får du ved at deltage i webinaret:

  • Indblik i forskellige tolkninger af Paris-aftalens principper
  • Viden om, hvorvidt Danmark kan overholde Paris-aftalen
  • Overordnet forståelse af Danmarks klimapolitik, og hvorvidt
    vi bidrager til at afbøde eller forværre klimakrisen.

Mennesker i den grønne omstilling

Mennesker i den grønne omstilling er en mini-webinarserie med fire afsnit under konceptet BIO ONLINE. I miniserien dykker vi ned i det menneskelige element ved den grønne omstilling. Du vil blive klogere på Danmarks rolle i udledning af drivhusgasser, hvad der motiverer os
til at lave adfærdsændringer til fordel for natur, klima og miljø, hvordan vi sammen og hver for sig kan gøre en forskel, og påvirkningen fra virksomheders klimaforhaling.

Du tilmelder dig de andre oplæg i serien her:

Oplægsholder

Jens Friis Lund er professor i politisk økologi ved Institut for
Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Han har været med til at stifte det uafhængige forskerbaserede Klima- og
Omstillingsråd, som bidrager til de danske debatter om klima og grøn omstilling ud fra et tværfagligt og retfærdighedsbaseret perspektiv.
Han forsker til dagligt i ulighed, retfærdighed, og hvordan vores forståelse af miljøforandringer og drivkræfterne bag disse i sidste ende er politiske. Jens Friis Lund har særligt fokus på skovbrug, naturbevaring, og klimaforandringer.

Er du forhindret i at deltage?
Så frygt ikke! Du kan nemlig tilmelde dig som ”jeg kan ikke på dagen, men vil gerne have videoen eftersendt”. Du trykker blot på ’tilmeld’ og vælger den mulighed, der passer dig. På den måde, kan du se webinaret, når du får tid. Vær dog opmærksom på, at videoen slettes efter 30 dage.”

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, vil vi gerne have dit afbud så hurtigt som muligt, og senest dagen før arrangementet. Det gør du på Mit DM. Dette er af hensyn til planlægning og så en anden kan få glæde af din plads.

Jens Friis Lund
© Jens Friis Lund