Til indhold

Startløn for nyuddannede

Det kan være svært som nyuddannet at fastsætte sin egen salgsværdi. Derfor har DM udarbejdet en vejledende startløn for nyuddannede.

Den vejledende startløn er politisk fastsat, og er DM’s anbefaling til, hvad nyuddannede bør have i løn. Startlønnen fastsættes blandt andet ud fra den løn nyuddannede akademikere rent faktisk får i deres første job. Der er fastsat forskellige vejledende startlønninger for kandidater inden for humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab.

Andre AC-organisationer har også udarbejdet vejledende startløn for deres nyuddannede medlemmer.

DM’s vejledende startlønninger er per 1. januar 2019:

  • Humaniora: 34.000
  • Samfundsvidenskab: 37.000
  • Naturvidenskab: 37.700

Hvad er du værd som nyudannet?

Din løn vil typisk afspejle din uddannelse, din erfaring, den branche du får job i og eventuel tidligere løn.

Læs mere

Tjek din løn

Har du tjek på din løn? Ved du hvad dit lønniveau er for din branche? Skal du bruge et udgangspunkt for din lønforhandling?

Prøv DM's løntjek