Arbejdstid, ferie og barns sygdom

Del artikel:

Denne side viser, hvilke privatansatte DM’ere der har den højeste arbejdstid, hvor meget ferie de har, samt hvor mange dage den enkelte må holde fri, hvis ens barn bliver syg.

Arbejdstid

Den typiske arbejdstid er 37 timer, dog 39,5 hvis man ikke har betalt frokostpause. En del privatansatte DM’ere er dog ansat uden et øvre antal timer i sin ansættelseskontrakt. Ser man alene på værdien af en betalt frokostpause, så fastsættes denne typisk til at have en værdi svarende til 6,8 procent af ens løn.

Aftalt arbejdstid Andel af privatansatte DM'ere
37 timer inklusive frokost 30%
37 timer eksklusive frokost 45%
Ingen øvre arbejdstid 8%
Andet 16%

Ferie

Ifølge ferieloven har du krav på fem ugers ferie. Langt de fleste privatansatte DM’ere har en uge mere (nogle steder kaldet fem feriefridage eller fem særlige feriedage), jf. tabel 1.  Der er dog også mange, tæt på hver femte, der har endnu flere fridage. En årlig fridag svarer til 0,5 procent af ens løn, så man kan som udgangspunkt regne med, at retten til fem særlige feriefridage svarer til 2,5 procent af lønnen.

Fri- eller feriedage
ud over de 5 ugers ferie, som alle har ret til
Andel af privatansatte DM'ere
1-2 dage 2%
3-4 dage 2%
5 dage 66%
Flere end 5 dage 17%
Ingen 10%
Ved ikke 4%

Barns sygdom

Den danske lovgivning sikrer ikke nogen ret til fravær med løn i forbindelse med barns sygdom. Det er derfor noget, som skal indarbejdes i den enkeltes kontrakt, hvis man skal have ret til frihed med løn, når ens barn bliver sygt. På offentlige arbejdspladser har ansatte ret til fravær både første og anden sygedag. Det er svært at sætte en egentlig værdi på ret til fri på barns første og anden sygedag, men man kan som tommelfingerregel sætte værdien af dette til 2 procent af en ens løn[1]. Ser man på de privatansatte medlemmer i DM, så har langt størstedelen 1 eller 2 dage.

Antal dage med ret til fri med løn
i forbindelse med barns sygdom
Andel af privatansatte DM'ere
Ingen 3%
1 dag 31%
2 dage 22%
Mere end 2 dage  4%
Ved ikke 40%

 

[1] Her er lagt til grund, at du har et mindreårigt barn, hvor du er hjemme to gange to dage på et år. Er dit barn aldrig syg, så sættes værdien til 0 kroner. Er barnet oftere sygt, eller har du flere min-dreårige børn, er værdien højere

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje