Til indhold

Årsmøde 2023

Foreløbig dagsorden til generalforsamling 2023

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Beretning om netværkets virksomhed, herunder aktivitetspuljen og rejsefonden i det forløbne år.
  4. Aflæggelse af de reviderede regnskaber.
  5. Behandling af fremsatte forslag.
  6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af eventuelt kontingent.
  7. Valg af formand.
  8. Valg til bestyrelsen.
  9.  Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.

Kl. 19.00 er der middag og efterfølgende fest på Pomle Nakke Traktørsted.

Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen senest 1 måned (23. august 2023) før Generalforsamlingen til dff@ja.dk

Tilmelding til arrangementet foretages i

; ;