Hvordan skaber du motivation og arbejdsglæde hos dine medarbejdere?

Del artikel:

Dine medarbejderes motivation og arbejdsglæde er afgørende for jeres succes som virksomhed.

I dit arbejde med at skabe, udvikle og fastholde et motiverende miljø kan du anvende begreberne ydre og indre motivation og arbejde systematisk med både individuelle og fælles motivationsfaktorer.

Ydre motivation er vilkår og rammer, hvor du som leder sikrer tilfredsstillende løn- og ansættelsesvilkår, gode kantineforhold, ergonomisk korrekt indrettede arbejdsstationer og udvikler et sundt psykisk arbejdsmiljø med faglige og sociale fællesskaber. Disse forhold kaldes også vedligeholdelsesfaktorer.

Indre motivation kan du understøtte ved at fokusere på den enkeltes personlige vækst og udvikling. Du skal sikre, at medarbejderne er i flow, hvor der er sammenhæng mellem opgavernes karakter og medarbejdernes kompetencer. Du skal sikre gode personlige og faglige udviklingsmuligheder, både uddannelses- og karrieremæssigt og indarbejde den fælles fortælling om, hvorfor jeres virksomhed er sat i verden. Disse forhold kaldes også udviklingsfaktorer.

De enkelte motivationsfaktorer er illustreret herunder:

For at skabe motivation og begejstring skal du huske disse konkrete ledelsesråd:

  1. Du skal skabe rammer, hvor jeg kan udvikle mig: Du skal sikre gode løn- og ansættelsesvilkår, fornuftige fysiske rammer og muligheder for, at dine medarbejdere løbende kan udvikle sig fagligt og personligt.
  2. Du skal skabe mening for mig: Virksomhedens mission og vision skal være krystalklare, og dine medarbejdere skal vide, hvorfor netop deres opgaver er vigtige for at nå jeres målsætninger.
  3. Du skal fortælle mig, hvad du forventer af mig: Dine medarbejdere skal kende de fælles og deres individuelle succeskriterier.
  4. Du skal give mig mulighed for at udføre mine opgaver: Dine medarbejdere skal have skal have de beføjelser, der svarer til ansvaret.
  5. Du skal etablere faglige og sociale fællesskaber: Dine medarbejdere ønsker fælles kompetenceudvikling og sociale aktiviteter, der udvikler det fælles psykiske arbejdsmiljø.
  6. Du skal fortælle mig undervejs, hvordan det går: Dine medarbejdere skal have løbende feedback. Feedback skal ikke begrænses til en årlig medarbejderudviklingssamtale.
  7. Du skal hjælpe mig, når og hvor det er nødvendigt: Dine medarbejdere skal kunne trække på din sparring. Du skal være til stede, når de har brug for dig.
  8. Du skal bedømme og belønne mig retfærdigt: Dine medarbejdere ønsker både dine positive og negative vurderinger. Og de skal belønnes, når de har nået deres mål.

Husk også at motivere dig selv

I perioder kan du som leder have svært ved at bevare et overskudsagtigt humør. Skuffende økonomiske resultater og højt arbejdspres kan hurtigt udfordre din grundstemning.

Det er i de perioder, du skal søge næring i honningdepoter. Depoterne kan være dine aktiviteter uden for arbejdet, hvor får det mentale boost, som gør dig i stand til at tackle udfordringer med et smittende smil på læben.

Og du skal også finde din næring på arbejdet. Udvælg 2-3 projekter, hvor du selv tager ansvaret, og som giver dig det mentale overskud, som gør dig i stand til med fuld energi at skabe, udvikle og fastholde et motiverende arbejdsmiljø – også i de svære perioder.

Skrevet af Allan J. Christensen, Ledelseskonsulent

Kildehenvisninger:

[1] Figur udarbejdet med inspiration fra artiklen: Harvard Business Review: ”Rethink your Employee Value Proposition” af Mark Mortensen og Amy C. Edmondson, Januar/Februar 2023

Læs også: Sådan leder du medarbejdere, der ikke ligner dig selv

Bliv klogere på hvordan du kan spotte medarbejdere, der er forskellige fra dig, og hvordan du skal gå til dem

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje