Til indhold

DM mener: Afskaffelse af store bededag er et alvorligt indgreb i den danske model

© Ben White / Unsplash
DM mener: Afskaffelse af store bededag er et alvorligt indgreb i den danske model
0:00 0:00

I stedet for at afskaffe store bededag, burde regeringen invitere til samarbejde om, hvordan sygefravær som følge af arbejdspres og arbejdsmiljøproblemer kan nedbringes. Det kunne bidrage til arbejdsudbuddet i en helt anden størrelsesorden, samtidig med at trivslen forbedres.

Regeringen sendte den 12. januar 2023 et lovforslag i høring, som vil betyde, at store bededag fremover bliver en almindelig arbejdsdag og ikke længere en helligdag.

Med lovslaget ophæves alle gældende rettigheder i overenskomster og individuelle aftaler mv. til frihed, kompenserende frihed, ulempegodtgørelse mv. i forhold til arbejde på store bededag.

Det fremgår af lovforslaget, at månedslønnede vil modtage et løntillæg på 0,45 pct. af årslønnen, og at timelønnede vil modtage timeløn for en almindelig arbejdsdag for de ekstra arbejdstimer.

DM ser lovforslaget om afskaffelse af store bededag som et alvorligt indgreb i den danske model og ser med meget stor bekymring på, at regeringen på denne måde vælger at gå helt uden om arbejdsmarkedets parter. Løn og arbejdstid er vilkår, som skal forhandles mellem arbejdsmarkedets parter, og DM mener, at den danske model skal respekteres af regeringen.

Herudover oplever mange medlemmer i forvejen at være presset til det yderste, og med dette forslag mener DM, at arbejdspresset blot bliver større.

Der er brug for forbedringer af arbejdsmiljøet frem for øget pres, så derfor mener DM, at regeringen i stedet burde invitere arbejdsmarkedets parter til samarbejde om, hvordan sygefravær som følge af arbejdspres og arbejdsmiljøproblemer kan nedbringes. DM mener, at hvis vi kan lykkes med det, vil det bidrage til arbejdsudbuddet i en helt anden størrelsesorden, samtidig med at trivslen på arbejdsmarkedet forbedres.

Endelig er det foreslåede løntillæg på 0,45 procent årligt i ikke tilstrækkeligt i DM’s optik som kompensation for en mistet helligdag, og det skal efter DM’s opfattelse være højere, så det kan dække det reelle tab.

DM koordinerer tæt med Akademikerne og resten af fagbevægelsen, fordi sagen er så principiel.

Vil du vide mere
Se lovforslaget
Regering erkender indblanding i OK-forhandlinger - Akademikerbladet
Direktør: "Regeringen kan ikke tvinge os til at arbejde" - Akademikerbladet

© Ben White / Unsplash
; ;