Til indhold

Tillidsprisen 2022: Syvårskrisen er langt væk

”Jeg har hørt, at du er vedholdende og både skarp og ydmyg i dialogen på jeres arbejdsplads, også når der er pres på, og det ikke er særlig nemt. Jeg ved også, at du har taget et langt sejt træk med både lønforhandlinger og arbejdsmiljøet hos jer”, sagde DM’s formand Camilla Gregersen til Anja Amdisen, tillidsrepræsentant for DM’erne hos Region Midtjylland i Viborg.
Tillidsprisen 2022: Syvårskrisen er langt væk
0:00 0:00
Af Anna Dalsgaard

Efter syv år som tillidsrepræsentant i Region Midtjylland har Anja Amdisen vundet en af DM’s Tillidspriser 2022. En af de største motivationer er at hjælpe kollegerne med udfordringer, de står i på arbejdet og bidrage med nye perspektiver

”Noget af det vigtigste for mig er, at medlemmerne ved, de kan komme til mig, hvis de har brug for hjælp eller inspiration til at løse problemer eller til at håndtere udfordringer med arbejdet”, siger Anja Amdisen, som er tillidsrepræsentant for DM’erne i flere mindre afdelinger i Regionshuset Viborg, som er en del af Region Midtjylland.

”Jeg forsøger at lytte til medlemmernes udfordringer og prøver at bidrage til at løse et problem, de står med. Nogle gange kan det løses med en dialog, hvor jeg prøver at bringe andre perspektiver ind i overvejelserne, mens det andre gange er et lidt længere sejt træk og måske en forhandling, der skal til. Dialogen med et medlem, og dét at forsøge at finde en løsning i fællesskab, motiverer mig meget”, siger hun.

At Anja Amdisen er meget glad for at være kollegernes tillidsrepræsentant, fremgår tydeligt, når man taler med hende. Hun har ingen planer om at stoppe, og det var et kæmpe skulderklap at modtage tillidsprisen.

Samtalerne med medlemmer bidrager også til viden om, hvordan de løser opgaver. Dermed får hun indblik i et bredt spektrum af medlemmernes utroligt mange kompetencer.

”Det motiverer mig at vide, hvordan DM-medlemmer gør en forskel i forhold til de mange og udfordrende opgaver, der skal løses for borgerne i regionen”, siger hun.

"Jeg oplever et højt fagligt niveau og et stort engagement. Det gælder både de nyuddannede og de mere erfarne. Jeg oplever samtidig, at det, de kan, bliver efterspurgt i mange sammenhænge. En oplevelse helt i tråd med formand Camilla Gregersens udmelding om, at DM-medlemmernes arbejde har værdi og bliver efterspurgt".

Et lille uundværligt netværk

Anja Amdisen har sammen med tre andre DM-tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen et lille netværk, hvor de i cirka tre år har sparret og delt viden med hinanden.

”Lige nu er det os fire, som af forskellige grunde fungerer rigtig godt sammen og kan hjælpe hinanden, fx når vi skal have afklaret noget hurtigt eller i forhold til at se på tværs af vores TR-områder og lægge en strategi. Og jeg ved, at andre TR-kolleger arbejder sammen i lokale netværk på samme måde”.

”Det er supergodt for mig og de tre andre TR-kolleger, men grundlæggende er det jo en gevinst for alle de DM-medlemmer, vi dækker, at vi har den tillid, fortrolighed og sparring. Det er en megahjælp”, siger hun og fremhæver tre ting som de vigtigste i TR-arbejdet:

  • At medlemmerne kan bruge det, hun kommer med, når de har problemer
  • Netværket er helt afgørende
  • En god kontakt til og dialog med DM’s sekretariat

 

Hun fortæller, at TR-arbejdet giver en værdifuld viden om organisationen. En viden, hun kan bruge på mange måder.

Anja Amdisen er både er med i det lokale MED-udvalg i sin afdeling og i Hoved-MEDudvalg for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling, hvor der sidder 13 medarbejderrepræsentanter og 9 repræsentanter for ledelsen.

”Det giver en anden form for viden og andre diskussioner og samarbejde, som jeg ville være ked af at gå glip af. I MED-regi opstår der nogle gode muligheder for at vende udfordringer og finde løsninger og for at sprede nogle af de gode initiativer i vores egen del og andre dele af vores store organisation. Det er også motiverende i mit TR-arbejde”, siger hun.

Prisen kom som en stor overraskelse

Anja Amdisen fik overrakt prisen ved et surpriseparty på arbejdspladsen, hvor DM’s formand Camilla Gregersen mødte op med kagekone og konfettikanon.

”Jeg blev meget overrasket, men det var superfedt”, siger hun.

Få kolleger og ledelsen havde sammen med DM’s sekretariat formået at holde prisoverrækkelsen hemmelig for alle andre inviterede og for prismodtageren, som var blevet inviteret til en ’glædelig overraskelse, som ikke kunne uddybes nærmere på grund af fortrolighedshensyn’.

”Så jeg mødte op til arrangementet og stod og ventede på, at der skulle ske noget. Så fik jeg øje på Camilla, som kom over mod mig og skød en konfettikanon af. Men jeg sagde bare ’hej med dig’, og der gik lidt tid, inden jeg fandt ud af, at det var til ære for mig”, fortæller Anja Amdisen.

”Jeg blev superoverrasket og tænkte ’kan det passe, det er mig, der skal have en pris’. Men jeg blev enormt glad for alle klappene fra kollegerne, og at Camilla sagde så mange pæne ord”, fortæller hun.

" Også bagefter har jeg fået mange positive meldinger om, at det er fortjent, og det er jeg også utrolig glad for".

I begrundelsen for at Anja Amdisen får prisen, står der blandt andet, at hun aldrig lader problemer ulme under overfladen, og det kan hun godt genkende.

”En kollega, der ville rose mig, kaldte mig engang for en terrier, der bider sig fast. Så der er nok noget om snakken, at jeg tager fat i problemer og er vedholdende. Jeg kan også genkende, at jeg altid prøver ad dialogens vej, selv om man ikke altid kan nøjes med det. Men det er et godt sted at starte”, siger hun, og fortæller, at en af de mange kommentarer hun fik til prisuddelingen var, at prisen jo også er en fejring af TR-funktionen.

”Og det er jo en super god pointe. Det er vigtigt, at det bliver markeret, at det nytter, og der er mange tillidsrepræsentanter rundt omkring, der kunne få den. Jeg ved, der er mange, der gør et kæmpearbejde. Det gælder også arbejdsmiljørepræsentanterne”, siger hun.

Man skal jo løfte opgaven

Anja Amdisen blev TR i 2014, da tillidsrepræsentanten i Regionshuset Viborg var rejst til et andet job.

”Det blev meget synligt, at vi manglede dialog mellem DM-medlemmerne om løn og andre forhold og nogen til at samle trådene, og derfor talte jeg med et par DM-kolleger om, hvad vi skulle stille op”, siger hun.

Anja Amdisen kontaktede en af konsulenterne i DM for at høre, om DM kunne hjælpe, og konsulenten spurgte, om det ikke var noget for hende at blive tillidsrepræsentant. Han skulle nok hjælpe.

Hun sagde ja, og DM-konsulenten hjalp med opstarten.

”For mig handlede det om, at det går ud over for mange, hvis vi ikke har en dialog på tværs og én repræsentant tæt på, der kender de lokale forhold og har et mandat. Så nogen skal gøre det og løfte opgaven, og jeg følte mig tryg ved håndslaget på hjælpen til at starte op og opbakningen fra kollegerne, og det gør jeg fortsat”, siger hun.

Derfor vinder Anja Amdisen prisen

”Anja dækker rigtig mange kolleger og gør et helt fantastisk arbejde. Hun tager rigtig mange kampe men altid dialogens vej, hvilket er prisværdigt. Hun lader aldrig problemer ulme under overfladen, og hun er utrolig ordentlig, også selvom det til tider kan være svært. Hun er skarp, ydmyg og stærk på en gang. Hun er utrolig vedholdende, og det er ofte det, hun skaber resultater på. Herudover er hun dygtig til at hverve – en opgave mange tillidsrepræsentanter undlader. Anja, taler engageret og godt om DM og det fagforeningen kan, og hun formår gang på at gang at motivere nye medarbejdere til at melde sig ind, uden de føler sig pressede – blot motiverede. Anja taler kollegernes sag og er en god repræsentation! Anja har ydet en stor og meget vigtig indsats, og hun har gjort meget for DM-medlemmer de sidste tre år.”

”Jeg har hørt, at du er vedholdende og både skarp og ydmyg i dialogen på jeres arbejdsplads, også når der er pres på, og det ikke er særlig nemt. Jeg ved også, at du har taget et langt sejt træk med både lønforhandlinger og arbejdsmiljøet hos jer”, sagde DM’s formand Camilla Gregersen til Anja Amdisen, tillidsrepræsentant for DM’erne hos Region Midtjylland i Viborg.
; ;