Til indhold

Rådighedsforpligtigelsen betyder ikke konstant overarbejde

Det er ikke overenskomstens hensigt, at medarbejdere med rådighedstillæg skal lægge ekstra arbejdstimer hvert eneste kvartal. © Jacky Chiu / Unsplash
Rådighedsforpligtigelsen betyder ikke konstant overarbejde
0:00 0:00
Af Anna Dalsgaard

DM’s fokus på rådighedstillæg kan skabe større fokus på rådighedsforpligtigelse og arbejdstid. Det er ikke overenskomstens hensigt, at medarbejdere med rådighedstillæg skal lægge ekstra arbejdstimer hvert eneste kvartal.

Som ansat i en generaliststilling kan man ikke fravælge rådighedsforpligtelsen, og arbejdsgiveren kan heller ikke fravælge rådighedstillæg med den begrundelse, at der ikke er behov for rådighedsforpligtelse.

Rådighedsforpligtelsen betyder, at den ansatte både er forpligtet til at stå til rådighed og at præstere en vis mængde merarbejde pr. kvartal. Rådighedsforpligtelsen er altså en betaling for den ansattes fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen.

Det er meget forskelligt, hvordan medarbejderne i praksis oplever, at rådighedsforpligtelsen har en betydning for arbejdstiden. Men langt de fleste akademikere yder denne form for fleksibilitet, og derfor arbejder DM for, at alle akademikere skal honoreres for det.

DM’s fokus på rådighedstillæg kan imidlertid skabe et øget fokus på rådighedsforpligtigelsen og arbejdstiden fra ledelsens side, hvilket DM har erfaret på flere arbejdspladser. 

”Reaktionen fra ledelsen har nogle steder været et øget fokus på rådighedsforpligtelsen. Man kan sige, at ledelsen ønsker at få noget for noget, så medarbejdere med rådighedstillæg skal lægge nogle timer for rådighedstillægget”, siger Minna Melgaard, konsulent i Forhandling og rådgivning i DM.

DM’s holdning er, at overenskomsten skal efterleves, og at de DM’ere der har krav på rådighedstillæg skal have det.

Ifølge overenskomsten, omfatter rådighedsforpligtelsen kun den type arbejdsopgaver, som sædvanligvis udføres i stillingen.

Rådighedsforpligtelsen kan ikke konverteres til permanent ekstraarbejde eller en systematisk forlængelse af arbejdstiden. Udgangspunktet er en arbejdsuge på 37 timer, også når den ansatte får rådighedstillæg. Det er ikke overenskomstens hensigt, at medarbejdere med rådighedstillæg skal lægge ekstra arbejdstimer hvert eneste kvartal, men nogle ekstra timer kan det blive nødvendigt at acceptere.

”En mulig løsning kan være at forhandle en lokal arbejdstidsaftale, der håndterer alle facetter af arbejdstid både fleks- og fikstid, merarbejde og rådighedsforpligtigelse”, siger Minna Melgaard. 

 Hvis du er i tvivl om noget i forhold til rådighedstillæg, må du endelig ringe til din DM-konsulent. Hellere engang for meget end engang for lidt.

Det er ikke overenskomstens hensigt, at medarbejdere med rådighedstillæg skal lægge ekstra arbejdstimer hvert eneste kvartal. © Jacky Chiu / Unsplash
; ;