Til indhold

Hvad betyder fusionen mellem JA, DSL og DM for dig?

Som følge af fusionen mellem JA , DSL og DM, skal klubberne ved næstkommende generalforsamling tage stilling til, om der skal være én DM-tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, eller om der er grundlag for at vælge flere tillidsrepræsentanter for de forskellige områder på arbejdspladsen, som så alle indgår i klubbens arbejde. © Daniel Öberg / Unsplash
Hvad betyder fusionen mellem JA, DSL og DM for dig?
0:00 0:00
Af Anna Dalsgaard

JA, DSL og DM fusionerer endeligt 1. januar 2023, og medlemmerne i de tre foreninger samles i DM. DSL får en underforening i DM.

Opdateret 9. december 2022

Formålet med at samle JA (Jordbrugsakademikerne), DSL (Danske Skov- og Landskabsingeniører) og DM er at profilere og udvikle medlemmernes fagligheder, skabe faglige synergier og bedre tilbud til medlemmerne, så vi sammen kan styrke rekrutteringen af nye medlemmer.

JA-klubber bliver til DM-klubber

JA’s medlemmer bliver medlemmer af DM under DM’s vedtægt med alle de rettigheder, der følger med. Samtidig ophører medlemskabet af JA, og som en konsekvens af dette, overgår lokale JA-arbejdsklubber til DM-klubber.

Ved næstkommende generalforsamling, skal klubberne så tage stilling til, om der skal være én DM-tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, eller om der er grundlag for at vælge flere tillidsrepræsentanter for de forskellige områder på arbejdspladsen, som så alle indgår i klubbens arbejde.

I eksisterende AC-klubber, som både har JA’er og DM’er som medlemmer, forsætter repræsentationen med en AC-tillidsrepræsentant som hidtil.

JA’er, som ikke i forvejen tilhører en klub, bliver medlemmer af den lokale DM-klub eller AC-klub, hvis den dækker flere AC-grupper.

DSL får underforening i DM

I forbindelse med fusionen oprettes en ny underforening i DM: DM DSL, som bliver en forening for nuværende DSL-medlemmer. Foreningen kan bedst beskrives som et overenskomst- og uddannelsesudvalg for DM-medlemmer med DSL-uddannelser.

Selvom DM er medlem af Akademikerne, vil DM DSL videreføre DSL’s overenskomster og medlemskab af FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation). DM DSL har egen konfliktfond, men med de få undtagelser, der er koblet op på FH-medlemskabet, bliver de tidligere DSL-medlemmer efter fusionen DM-medlemmer på lige fod med øvrige DM-medlemmer.

Medlemmer af DM DSL vil derfor forsat have mulighed for at vælge tillidsrepræsentanter fra eget overenskomstområde i overensstemmelse med den gældende TR-aftale.

Som TR for DM DSL-medlemmer på din arbejdsplads vil du derfor roligt kunne fortsætte dit hverv som hidtil. Du vil fremadrettet stadig repræsentere dine kolleger fra DSL- faggruppen på din arbejdsplads og I vil fortsat kunne vælge en tillidsrepræsentant fra eget overenskomstområde efter de gældende TR-aftaler.

Mulighed for at indgå valgforbund med DM

Medlemmer af DM DSL kan vælge, om de vil lade sig repræsentere af en TR, som gennem et valgforbund med DM er bemyndiget til at repræsentere flere faggrupper. Det kræver naturligvis, at der er enighed om det lokalt, og at DM-tillidsrepræsentanten har fået bemyndigelse til at repræsentere DM DSL’s medlemmer.

Tillidsrepræsentanter, som står overfor at skulle repræsentere medlemmer fra DM DSL, kan - inden valg - tilvælge at stille op til valg om mandat med udvidet bemyndigelse. Det betyder, at tillidsrepræsentanten kan forhandle uden for eget overenskomstområde. På statens område kræver det aftale med arbejdsgiver, hvis der skal indgås valgforbund.

Er du i tvivl om situationen på din arbejdsplads, og om hvordan du skal forholde dig som tillidsrepræsentant, er du altid meget velkommen til at kontakte DM.

Der vil i DM’s TR-uddannelse blive taget højde for, at nogle tillidsrepræsentanter er valgt til at dække flere overenskomstområder, herunder AC og DSL.

 

Som følge af fusionen mellem JA , DSL og DM, skal klubberne ved næstkommende generalforsamling tage stilling til, om der skal være én DM-tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, eller om der er grundlag for at vælge flere tillidsrepræsentanter for de forskellige områder på arbejdspladsen, som så alle indgår i klubbens arbejde. © Daniel Öberg / Unsplash
; ;