Til indhold

Ny lov giver arbejdsgivere mulighed for at kræve coronapas

Lov om coronapas på arbejdspladserne
© Privatfoto
Af Anna Dalsgaard

Ny lov giver arbejdsgivere mulighed for at kræve coronapas.

Formålet med loven er at sikre, at arbejdspladserne hurtigt og effektivt kan skabe tryghed omkring smittesituationen og hurtigt kan bremse en eventuel smitte blandt ansatte.

Loven træder i kraft fredag 26. november 2021, og ophæves igen 11. december 2021. Beskæftigelsesministeren kan dog forlænge gyldigheden frem til 31. december 2022.

DM mener, vi skal efterkomme myndighedernes anvisninger.

DM anbefaler, at du som tillidsvalgt sikrer, at du bliver inddraget i de beslutninger, der skal træffes om indførelse af krav om fremvisning af coronapas. Indførelse af coronapas kan begrundes i forhold på arbejdspladsen, eks at mange mødes, eller at der er fælles kontaktflader, så passet kan hjælpe med at bryde smittekæder.

Der kan være situationer, hvor det kan være fornuftigt at kontrollere coronapas eller lave stikprøver, hvis det sker ud fra en konkret vurdering af forholdene på arbejdspladsen. DM opfordrer til, at dialogen bygger på åbenhed og tillid, så en eventuel kontrol ikke skaber ubehagelige situationer mellem kolleger. Vi vil anbefale, at TR/AMR påvirker arbejdspladsens kontrolstrategi i en retning, som ikke ødelægger trivsel og effektivitet. Det er også oplagt at se på mulighederne for hjemmearbejde.

 

Af loven følger at ikke-vaccinerede - der heller ikke har været syge med corona - vil kunne blive testet i arbejdstiden. Det er DM’s holdning, at det er en privatsag, hvorvidt coronapasset fremvises på baggrund af vaccination, immunitet eller test.

Som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan du bidrage til en dialog om gensidig accept af forskellige strategier for at håndtere corona, så kollegerne accepterer den lovgivningsmæssige ramme, der nu er opstillet for at håndtere den situation, vi midlertidigt befinder os i med øget smitte.

Situationen kan ændre sig, så det ikke længere er relevant med coronapas hos alle. Relevansen skal løbende vurderes. DM opfordrer til, at arbejdspladserne er åbne og tydelige omkring eventuelle retningslinjer om brug af coronapas, og at beslutninger træffes med størst mulig inddragelse af medarbejderne.

Loven nævner inddragelse af medarbejderne og anbefaler, at arbejdsgiverne:

  • Skriftligt informerer medarbejderne om pålæg om at forevise coronapas, samt om begrundelsen. Det er en tilstrækkelig begrundelse, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Hvis en arbejdsgiver ønsker at have mulighed for at sanktionere en medarbejder, der ikke vil efterkomme et pålæg om fremvisning af coronapas, skal medarbejderen skriftligt oplyses om, at der kan ske sanktionering.
  • Informerer tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter om indførelsen af kravet om fremvisning af coronapas i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og kollektive overenskomster.
Lov om coronapas på arbejdspladserne
© Privatfoto