Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold
10. oktober 2019 Af Anna Dalsgaard

TR-samarbejdet og kollegafællesskabet får ny start i Aalborg Kommune

Lars Bloch deltog i et miniforløb i DM om involvering og kom hjem med nye værktøjer til at skabe større engagement på arbejdspladsen.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Lars Bloch er rigtig glad for, at han i foråret deltog i et miniforløb i DM om involvering og handlekraft lokalt på arbejdspladserne.

”Det er i sig selv motiverende at mødes med andre tillidsrepræsentanter. Bare det, at man får snakket om nogle ting og møder andre, der gør noget. Det bliver man altså lidt tændt af”, siger Lars Bloch.

Arbejdspladsnetværket

I Aalborg Kommune, hvor Lars Bloch er fællestillidsrepræsentant, er de syv tillidsrepræsentanter i alt. Én i hver af forvaltningerne i kommunen, hvor Lars Bloch repræsenterer kollegerne i sin egen afdeling, Borgmesterens Forvaltning.

Hidtil har de mødtes et par gange om året, men efter at Lars Bloch kom hjem fra organiseringsforløbet, har de aftalt at mødes oftere.

”Vi har talt om, at vi også godt kan bruge hinanden mere, og at vi skal mødes oftere, end vi har gjort. Det bliver formentlig til seks gange om året”, siger Lars Bloch, som også har præsenteret TR-kollegerne for de værkøjer, han har fået med fra miniforløbet.

Én-til-én-samtaler med kollegerne

Miniforløbet handlede om, hvordan man som tillidsrepræsentant kan få kollegerne til at involvere sig i udfordringerne på arbejdspladsen, så man sammen kan skabe konkrete forandringer.

Et effektivt værktøj til involvering er at skabe relationer til kollegerne, for man har ganske enkelt lyst til at involvere sig med dem, man har gode relationer til. Derfor var et af de værktøjer, som Lars Bloch fik med hjem én-til-én-samtaler mellem tillidsrepræsentant og kolleger.

”Jeg har altid ventet på, at kollegerne kom til mig”, siger Lars Bloch, som har været fællestillidsrepræsentant i Aalborg Kommune i 25 år.

Men de kom jo ikke af sig selv, og for nylig inviterede han fem kolleger til én-til-én-samtale, og det har skabt en ny fortrolighed mellem ham og de fem kolleger og gjort ham klogere på, hvad kollegerne er optaget af rent fagligt.

Har savnet større interesse fra kollegerne

Som en del andre tillidsrepræsentanter har Lars Bloch savnet større interesse for det faglige arbejde fra kollegernes side.

”Jeg har været tillidsrepræsentant i mange år, og har ofte tænkt, at kollegerne inddrages for lidt. Det bliver mest til de gængse ting, så som klubmøder, så derfor er det dejligt, at jeg har fået nogle værktøjer til at restarte vores samarbejde”, siger Lars Bloch.

Det er ikke fordi, han ikke snakker godt med kollegerne, for det gør han med de fleste.

”Men det bliver mest til almindeligheder og ikke tætte faglige snakke”, siger Lars Bloch, som ønsker en øget kontakt til kollegerne, så han får en større føling med, hvad de er optaget af, og hvad der er vigtigt for dem i arbejdssammenhæng.

Tre spørgsmål inden møderne

Det nye værktøj anbefaler, at man inden møderne beder kollegerne svare på tre spørgsmål.

”Jeg spurgte dem, om de ville være interesserede i at tale med mig i en halvtimes tid, og om de ville svare på tre spørgsmål inden mødet, så vi havde noget at tale ud fra”, siger Lars Bloch.

Alle fem blev glade for invitationen og ville gerne svare på de tre spørgsmål: Hvad synes du er rigtig godt på arbejdspladsen, hvad kunne trænge til at blive forbedret, og hvad drømmer du om?

”Jeg kendte dem godt i forvejen, men jeg er kommet tættere på dem rent fagligt nu, hvor jeg ved mere om, hvad de tænker om arbejdspladsen. Det har givet mig et nyt syn på nogle ting og en anden fortrolighed”, siger Lars Bloch.

I TR-gruppen har de også talt om at være mere opsøgende i stedet for afventende, og nogle af de andre tillidsrepræsentanter vil begynde at bruge spørgsmålene i deres forvaltninger.

”Vi har allerede talt lidt om, hvordan vi kan bruge svarene. På vores kommende møde, vil vi samle op og tale om nye initiativer til, hvordan vi kan bruge den nye viden, vi får, og den tættere kontakt til kollegerne”, siger han.

Der er et andet tværgående nystartet TR-netværk i Nordjylland, som Lars Bloch også deltager i, og han har også opfordret TR-kollegerne til at melde sig til de to lokale netværksarrangementer, som DM udbyder fem steder i landet det kommende år: En netværkskickstart og en opfølgning, som du kan finde i DM’s kalender.