Gå til sidens indhold
05. december 2017

OK18: Nok er nok, udhulingen af de ansattes vilkår skal stoppes

Ved de kommende OK-forhandlinger sætter fagbevægelsen foden ned over for de forringede ansættelsesvilkår, fastslår DM-formand.

DM's krav til OK 18 indgår i den samlede AC-forhandlingsaftale, og aftalen er godkendt af DM's hovedbestyrelse. Vi har dermed passeret en vigtig milepæl frem mod overenskomstforhandlingerne, og der er store dagsordener i spil. Fx den betalte frokostpause, og i det spørgsmål danner fagbevægelsen fælles front mod arbejdsgiverne.

”Nok er nok, må vi bare sige. Vi har allerede set Moderniseringsstyrelsen inddrage fridage og på alle måder forsøger at sno sig uden om aftalesystemet. Nu går de så også efter den betalte frokostpause, som er en integreret del af overenskomsten, og så må vi sætte foden ned. De skal ikke slippe afsted med at sætte de offentligt ansattes arbejdstid op med 2,5 timer om ugen, endda uden løn,” siger DM's formand, Camilla Gregersen.

ACs krav er fortrolige frem til kravsudvekslingen med Moderniseringsstyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, som repræsenterer arbejdsgiverne, det vil sige staten, regionerne og kommunerne. 

Udvekslingen finder sted 15. december, og forhandlingerne finder sted i januar-februar.
Hvis parterne når frem til en aftale, får vi et OK-forlig i februar, som så skal sendes til urafstemning blandt DM’s medlemmer, der er ansat i staten, regionerne og kommunerne.

En ny overenskomst træder i kraft 1. april 2018.

Usund udvikling når ansættelsesvilkår svækkes

Camilla Gregersen, har meget fokus på at stoppe den negative tendens på de offentlige arbejdspladser, hvor ansættelsesvilkårene forringes.

”Vi må som samlet fagbevægelse stå sammen for at få stoppet den negative udvikling, hvor arbejdsgiverne svækker ansættelsesvilkårene, samtidig med, at de stiller høje krav til de ansatte om fleksibilitet,” siger hun og uddyber:

”Det, der især er bekymrende, er, at Moderniseringsstyrelsen lister vilkårsforringelserne igennem udenom forhandlingssystemet. Vi skal på tværs af fagbevægelsen kæmpe for at få genskabt de offentlige arbejdsgiveres respekt for forhandlingssystemet, så vi også fremover har en dansk aftalemodel, der sikrer, at vilkår aftales i overenskomster og ikke bare ensidigt fastsættes af arbejdsgiverne.”

Klimaet forud for forhandlingerne er køligt, men Camilla Gregersen er optimistisk set i lyset af det store sammenhold blandt fagforeningerne.

”Jeg noterer med tilfredshed, hvor samlet fagbevægelsen står i forhold til Moderniseringsstyrelsens udhuling af de ansattes vilkår og forsøg på at komme uden om aftalesystemet. Når vi nu sætter foden ned og siger, at nok er nok, er det nødvendigt, at vi gør det samstemmende. Og den samstemmighed er helt tydeligt en realitet,” siger hun.