Gå til sidens indhold
23. november 2017

6 ting forskningen fortæller os om flytning af statslige arbejdspladser

Det er svært at forudse, hvad der sker, når en stat flytter sine styrelser ud af hovedstaden. Rambøll har dog i et litteratur-review af relevante videnskabelige studier fundet seks læresætninger. Det bliver blandt andet oftest dyrere end forventet, ligesom planlægningen tit går galt, skriver Magisterbladet.

I en rapport udarbejdet for Dansk Magisterforening, IDA og Djøf har konsulentvirksomheden Rambøll gennemført en gennemgang af videnskabelig litteratur om flytning af statslige arbejdspladser. De sammenfatter relevant teori, empiriske undersøgelser og udenlandske cases fra andre sammenlignelige lande.

Reviewet afdækker ifølge Rambøll seks grundlæggende læresætninger, som man bør tage højde for i forbindelse med flytning af statslige arbejdspladser.

Det er dyrere end forventet

Omkostningerne per flyttet arbejdsplads har en tendens til at blive højere end forventet. Erfaringer fra Norge viser desuden, at prisen for at flytte job varierer utroligt meget på tværs af forskellige myndigheder og styrelser.

Planlægningen er den store faldgrube

Det kræver en betragtelig grad af planlægning for at sikre en ordentlig flytning. Det er ofte her, der problemerne opstår. Erfaringer fra Storbritannien viser, at det kan være svært at sikre ordentlig gennemsigthed, når det handler om udvælgelse af de steder, arbejdspladserne skal flyttes hen til.

De færreste flytter med

Det er typisk langt de færreste, der vælger at flytte med, når arbejdspladsen rykker til en anden del af landet. Det er også meget få, der vælger at pendle, selv når det er muligt. I Norge har personaleomsætningen i flyttede styrelser været på mellem 90 og 99 procent. Det samme har været tilfældet i Sverige og Irland.

Effekten på det lokale arbejdsmarked er uklar

Forskellige studier af udflytning af offentlige arbejdspladser giver ikke noget entydigt svar på, om det har en positiv effekt på det lokale arbejdsmarked. Effekten er blandt andet påvirket af elasticiteten i arbejdsudbuddet og lønforholdet mellem det private og offentlige arbejdsmarked.

Det sparer ingen penge

Der er ikke reelle besparelser at hente for de udflyttede arbejdspladser, blandt andet fordi lejeudgifterne i praksis ikke er billigere i provinsen end i hovedstadsområdet. De besparelser, der kan være, vil i så fald primært ske gennem lavere løn, fordi erfarne medarbejdere bliver erstattet med nye medarbejdere med lavere anciennitet.

Den offentlige service bliver svækket midlertidigt

Udflyttede styrelser får sværere ved at udføre de samfundsopgaver, de er sat til at løse. Det er dog midlertidigt, om end det kan tage år at opnå samme niveau som før flytningen, fordi personaleomsætningen er så omfattende.