Gå til sidens indhold

Hvad skal du tage i timen?

DM har udviklet en beregner til selvstændige og freelancere, som kan hjælpe dig med at sætte din timepris.

Når du fastsætter en pris for din ydelse, er der flere ting, du som selvstændig eller freelancer må tage højde for. Dels skal du kunne sælge og få betaling for dine ydelser, og dels skal du kunne dække alle dine omkostninger – og endelig skal du jo også kunne trække en løn ud til dig selv.

Noget af det, du må tage højde for, når du prissætter, er prisniveauet i dit marked, din egen position i markedet i forhold til dine konkurrenter, efterspørgslen og kundens oplevede værdi af din ydelse. Det handler om at finde frem til en ”fair pris”, så både du og kunden er tilfreds – og alle føler sig godt behandlet. Disse faktorer er helt unikke for netop din situation – og afhænger også af den konkrete kunde, jeres relation og historie, opgavernes karakter og kompleksitet, eventuelt tidspres eller særlige behov.

Fast pris eller tilbud

En timepris kan variere med omfanget og karakteren af opgaven, omstændighederne omkring kundens situation, salgssituationen og konkurrencesituationen i øvrigt. Det mest almindelige er, at der gives rabat på den oplyste timepris i forhold til omfanget af opgaven – jo flere timer, der købes på en gang, desto lavere er prisen pr. time.

Forudbetaling kan også give rabat – fx er der efterhånden mange, som sælger klippekort til deres ydelser, hvor kunden, mod at købe flere timer forud, får rabat på den samlede timepris. Men det er ikke en naturlov, at der skal gives rabat. Vær forsigtig med rabatter og sørg for, at det altid er helt tydeligt, hvorfor der gives rabat – og at der normalt betales fuld pris.

Timeprisberegner

DM hverken må eller kan fastsætte fælles eller vejledende timepriser for selvstændige og freelancere. Som en hjælp til vores medlemmer har vi udarbejdet et værktøj i Excel, som du kan bruge, når du skal fastsætte dine priser.

Beregneren giver dig, på basis af dine egne oplysninger om forventninger til løn, antal arbejdstimer, faste udgifter m.v. en budgetteret timepris, som du kan benytte til at sikre dig, at du bl.a. får taget højde for alle dine omkostninger, når du skal fastsætte din endelige timepris.

Beregn dine omkostninger til løn

Før du downloader DM's beregner, kan du på baggrund af dine ønsker til månedsløn, pension og ferieopsparing beregne dine samlede lønomkostninger.

Download timeprisberegner

For at få adgang til DM's timeprisberegner, skal du være medlem af DM og logge ind på dm.dk.

Login og download

Særlige forhold af betydning for prisfastsættelse

Der er en række forhold, der er vigtige at være opmærksom på som selvstændig og freelancer, før du fastsætter din timepris. Det gælder bl.a. ferie med løn, helligdage, barsel, pension, moms, mm.

Læs mere om prisfastsættelse