Til indhold

Kniber det med balancen i dit ellers fede job?

DM
© Morten Bengtsson

Vi har netop afsluttet en grundig temperaturmåling på arbejdsmiljøet blandt vores medlemmer. Resultaterne viser, at selvom arbejdsglæden og trivslen blandt mange er høj, så er der bestemt også mange steder, hvor det halter med arbejdsmiljøet.

Overordnet set har langt de fleste medlemmer en høj jobtilfredshed. Knap to ud af tre er alt i alt tilfredse med deres job. Men undersøgelsen viser også, virkeligheden ser helt anderledes ud for andre. Godt hver sjette er nemlig slet ikke tilfreds med sit job. Årsagerne hertil er nok lige så mange, som der er medlemmer. Men en stor del af forklaringen skal nok findes i arbejdsmiljøet.

Arbejdet fylder meget

Næsten halvdelen af medlemmerne oplever, at deres arbejde tager så meget energi, at det går ud over deres privatliv. Det kan virke paradoksalt, når vi samtidig lige har set, at rigtig mange svarer, at de er tilfredse med jobbet. Men som figuren herunder viser, så kan arbejdsglæde og dårlig balance faktisk ledsage hinanden. Det er en udfordring, som vi genkender i DM’s medlemsrådgivning, blandt andet fordi vidensarbejde ofte er grænseløst. Men selvom opgaverne er meningsfulde og lige ved hånden (eller PC’en), så har man brug for at koble af og lukke helt ned for arbejdet. Det er en problemstilling, mange havner i.

Desværre ser vi en kedelig udvikling, når det kommer til stress. Her har næsten hvert andet medlem oplevet stresssymptomer i måneden op til besvarelsen af undersøgelsen. Tilbage i 2019 gjaldt det 40 procent af medlemmerne.

Trivsel skal prioriteres højere

Alle kan blive enige om, at et godt arbejdsmiljø er en god ting for den enkelte på arbejdspladsen. Lige så indlysende er det, at arbejdsgiver har en stor interesse i at sikre god trivsel på arbejdspladsen. For folk søger væk, når der er mistrivsel på jobbet. Mens det kun er knap hver tiende af dem, der vurderer deres arbejdsplads til at have et godt psykisk arbejdsmiljø, som har søgt et nyt job inden for de seneste fire uger – så gælder det mere end halvdelen af dem, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø

For den enkelte virksomhed er dårligt arbejdsmiljø med andre ord både lig med videnstab, når gode medarbejdere stopper - og omkostninger i forbindelse medrekruttering og oplæring af nye folk. Derfor er det paradoksalt at arbejdsgivere ikke prioriterer arbejdsmiljøindsatsen højere. Det er fx kun hvert femte medlem, der oplever, at deres arbejdsplads gør tilstrækkeligt for at forebygge stress.

Brug DM’s arbejdsmiljøindeks

Et sted at starte for både medarbejder og for virksomheder, der vil blive klogere på, hvordan man øger trivslen, er DM’s arbejdsmiljøindeks.

Her kan man se, hvordan arbejdsmiljøet er i forskellige brancher. Indekset peger også på hvilke tre ting, som er vigtigst at sætte fokus på i de enkelte brancher, når man vil øge trivslen. or det er nemlig ikke det samme, der virker overalt. Indekset kan bruges som inspiration til en dialog om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Så selvom et godt arbejdsmiljø er til gavn for alle og hele arbejdspladsen, er vi bestemt ikke færdige med at snakke om arbejdsmiljø. Husk at du kan bruge DM, hvis du mistrives i dit arbejde, eller hvis du har brug for råd til, hvordan du sikrer et godt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Martin Ærbo Vesterbæk, Cheføkonom i DM.

DM
© Morten Bengtsson