Virksomhed fyrede medlem, da han ikke ville udlevere private kontoudtog - DM endte med at skaffe ham 2 måneders løn

DM din akademiske fagforening
Del artikel:
Af Sofie Helqvist

DM har indgået forlig i sag med en privat virksomhed, der pålagde medlemmet at udlevere et helt års kontoudtog for sig selv og samlever.

Et helt års private kontoudtog. Både for dig selv og din samlever. Det var, hvad et medlem blev bedt om at udlevere til sin arbejdsgiver, da medlemmet blev udtaget til virksomhedens stikprøvekontrol.

Tilbage i 2014, da medlemmet var nyansat i den private virksomhed, blev det indført, at virksomheden havde ret til at lave denne form for kontrolforanstaltning, for at virksomheden kunne sikre, at der ikke var nogen, der forsøgte at lave intern manipulation med virksomhedens ydelser.

Virksomheden lagde dog op til, at medarbejdere måtte ”overstrege følsomme oplysninger”.

Da medlemmet i 2018 blev udtaget til en stikprøvekontrol, protesterede han ved at sende 70-siders kontoudtog, hvor samtlige posteringer var overstreget. Han blev herefter bedt om at korrigere dem, og det nægtede han. Og så blev han opsagt af virksomheden.

DM ser det som en meget voldsom kontrolsanktion, at man kan blive afkrævet at vise både egne og samlevers kontoudtog, hvor der kan stå alt muligt privat, som medarbejderen ikke har lyst til, at arbejdspladsen skal vide. Det kan være, at man er i behandling for fertilitetsproblemer, eller man går rigtig meget i byen i sin fritid.

DM vurderede, at det gik ud over rammerne for, hvad en virksomhed kan kræve af sine medarbejdere, da kontrolforanstaltningen efter DM’s opfattelse ”var uegnet til at opnå formålet”. Desuden hævdede DM, at denne form for kontrol var så indgribende, at den kunne betegnes som krænkende.

Det var DM’s opfattelse, at opsigelsen var usaglig, da DM mente, at kontrolforanstaltningen var uden for rammerne. Sagen er endt med, at DM og virksomheden har indgået forlig med det resultat, at medarbejderen fik en godtgørelse på 2 måneders løn.

Hvis du sidder i en stilling og bliver pålagt en lignende form for kontrolforanstaltning, er du meget velkommen til at kontakte DM og tale med os om, om den er inden for grænserne af det, der er fastsat inden for dansk lov.

Kontakt os

Husk at du altid kan tage fat i os, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje