Gå til sidens indhold
23. august 2019 Af Sofie Helqvist

DM’s formand Camilla Gregersen undrer sig over jobfest i Landbrugsstyrelsen efter massefyringer

Landbrugsstyrelsen fyrede i efteråret 71 medarbejdere på grund af besparelser. Efterfølgende har styrelsen ansat 142, viser aktindsigt i sektorbladet DM Offentlig. Det kalder DM’s formand Camilla Gregersen en meget mærkelig prioritering.

Artikel i DMO online-magasin
© Colourbox

Det var på grund af ”faldende bevillinger”, at Landbrugsstyrelsen i oktober 2018 måtte skille sig af med 71 medarbejdere. Men nu viser en ny aktindsigt, som sektorbladet DM Offentlig har modtaget, at styrelsen i en periode på seks måneder efter afskedigelsesrunden har ansat 142 nye medarbejdere, fremgår det af en artikel fra DM Offentlig.

Og det vækker undren hos DM’s formand Camilla Gregersen:

”Det er godt nok meget mærkeligt, at der så kort tid efter en voldsom fyringsrunde er penge til nyansættelser i Landbrugsstyrelsen”, siger Camilla Gregersen og uddyber:

”Jeg undrer mig desuden over, at der ikke har været nogle af de afskedigede medarbejdere, der med lidt opkvalificering kunne være blevet ansat til de såkaldt nye opgaver i de nye stillinger, der er blevet oprettet”, siger Camilla Gregersen.

Dorte Bajda Appel, HR-chef i Landbrugsstyrelsen, siger til DM Offentlig, man ikke kan sammenkoble fyringsrunden med de efterfølgende nyansættelser. Der er nemlig ikke tale om, at de nye medarbejdere har erstattet de afskedigede.

”På papiret kan det godt se sådan ud, men virkeligheden er, at vi siden afskedigelsesrunden i efteråret 2018 har fået en række nye opgaver, som har krævet nye kompetencer. Det er blandt andet arbejdet med tørkepakken og EU’s kommende landbrugsreform, som har gjort det nødvendigt for os at opnormere på en række områder. Det var ikke forudsigeligt på det tidspunkt, hvor vi gennemførte afskedigelsesrunden”, siger hun.

Ifølge formand for HK-stat, Rita Bundgaard, ændrer den forklaring dog ikke ved, at Landbrugsstyrelsen i en vis udstrækning har ladet ny arbejdskraft tage sig af de afskedigedes arbejdsopgaver.

Hun henviser blandt andet til, at styrelsen kort tid efter afskedigelserne nedsatte en taskforce på 20-25 medarbejdere, der skulle behandle ophobede udbetalingssager.

Taskforcen skulle bemandes med både medarbejdere fra styrelsen samt ”vikarer og eksterne konsulenter”, fremgik det af et opslag på styrelsens intranet, som HK Statbladet har set.

Ansættelsen af vikarer, som erstatning for sagsbehandlere mener Rita Bundgaard, hænger sammen med krav til styrelsens økonomistyring.

Og netop de udgifter, som flytningen ville medføre, var Landbrugsstyrelsen advaret om, pointerer Camilla Gregersen.

”Allerede da de første flytninger blev annonceret, advarede vi om de ekstraudgifter, som flytningerne ville medføre, så styrelsens vigtige arbejde hele tiden kunne opretholdes - uden fyringsrunder”, afslutter Camilla Gregersen.

Læs artiklen ”Efter massefyringer: Jobfest i Landbrugsstyrelsen” fra DM Offentlig