Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

DM’s løntjek: Sådan har vi gjort

Lønstatistik for private

Lønstatistikken er baseret på den faktiske indkomst, som via SKAT er registreret hos Danmarks Statistik. Statistikken baserer sig derfor på alle danske lønmodtagere, der har en kandidat eller ph.d.-grad blandt de uddannelser og arbejdsfunktioner, der findes blandt DM’s medlemmer.

For dem, der har flere kandidatuddannelser, angives kandidatåret for den første kandidatuddannelse, og for dem der har opnået en ph.d.-grad angives ligeledes det første år de har opnået en kandidat.
Indkomsten er regnet for personens primære job (BFL). Hvis to job har registreret lige mange timer, anvendes det job, hvor indkomsten er størst.

Lønstatistikken tager kun udgangspunkt i lønindkomster fra fuldtidsjob. Vi bruger det seneste tilgængelige data fra BFL, som i skrivende stund er fra 2017. For at give et bedre bud på den aktuelle løn fremskrives gennemsnitslønnen løbende for hver gruppe med lønfremskrivningen fra det Økonomiske Råd (DØRS, forår 2018, side 4). Arbejdsfunktion og brancher er ligeledes udledt fra det primære job i BFL.

Brancherne er grupperet med udgangspunkt i DB07, men er tilpasset, så inddelingen afspejler DM’s medlemsgruppe bedst muligt. Der er med få undtagelser kun medtaget arbejdsfunktioner i hovedgrupperne ’Ledelsesarbejde’ og ’Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau.

Det lønbegreb, der bliver brugt, er lønnen før skat og uden pension. Det svarer til den arbejdsmarkedsbidragspigtige indkomst. Hvis du skal sammenligne med din egen lønseddel, er det derfor det beløb du skal finde. Hvis du sammenligner med andre lønstatistikker, skal du også være opmærksom på, hvilket lønbegreb der bliver brugt.

Pensionsprocenten er regnet efter hvor stor en andel de samlede pensionsindbetalinger inkl. ATP-bidrag udgør af den samlede erhvervsindkomst i hele det foregående år (IND- og INPI-registeret).

Lønstatistik for statsansatte

Alle beløb er angivet i forhold til en 37 timers ansættelse.

Der indgår 6.454 overenskomstansatte magistre uden personaleansvar i lønstatikken for statsligt ansatte. Data stammer fra Moderniseringsstyrelsen.

Statistikken dækker kun overenskomstansatte kandidater på nyt lønsystem.

For statsligt ansatte er beregningsgrundlaget:

  • Basisløn
  • Faste kvalifikationstillæg og personlige tillæg
  • Funktionstillæg og stillingsmæssige tillæg
  • Øvrige faste/midlertidige tillæg

Lønstatistik for regionalt og kommunalt ansatte

Data stammer kommunernes- og regionernes løndatakontor (KRL).

I statistikken indgår alle overenskomstansatte på løntrin 4-8, samt bachelorer, specialkonsulenter og chefkonsulenter, som er ansat på hhv. kommunale og regionale AC-overenskomst.

Det benyttede lønbegreb er:

  • Grundløn
  • Centralt aftalte tillæg
  • Særydelse
  • Feriegodtgørelse
  • Lokalt aftalte tillæg

Den angivne løn er uden pensionsindbetalinger. På det regionale område er den typiske pensionsindbetaling på 18,46 %, mens den på det kommunale område typisk er 18,3 %.

I den regionale statistik indgår ca. 8.200 overenskomstansatte akademikere.

I den kommunale statistik indgår ca. 19.400 overenskomstansatte akademikere.

 

DM's løntjek

Har du tjek på din løn? Ved du hvad dit lønniveau er for din branche? Skal du bruge et udgangspunkt for din lønforhandling?

Tjek din løn

Lønstatistik

DM indsamler årligt lønstatistik på det private og offentlige område for DM's medlemmer. Lønstatistikken er opdelt efter det private, kommunale, regionale og statslige område.

Læs mere