Navn: Rasmus Monnerup Jensen

Uddannelsesretning: Kandidat i Arbejdslivsstudier og Kommunikation

Uddannelsessted, år: Roskilde Universitet 2015

Stilling: Konsulent

Arbejdsplads, 2019: Arbejdsmiljøsekretariatet

LinkedInprofil: https://www.linkedin.com/in/monnerup/

En typisk arbejdsdag hos mig…
Består af en blanding af kontorarbejde på vores kontor i Studiestræde og møder med samarbejdspartnere og organisationer rundt omkring i København. Jeg har et varieret arbejde med et stort netværk og det gennemgående træk er, at jeg igennem dialog og møder sammen med mine kolleger varetager en af arbejdsmarkedets parters indsatser for et godt arbejdsmiljø på det offentlige område.

Jeg er arbejdsleder for flere af vores studentermedarbejdere og bruger løbende tid på at styre deres opgaver og sammen med dem udvikle vores digitale formidling. Desuden arbejder jeg løbende med vores hjemmesider, nyhedsbreve og sociale medier.

På mit arbejde er det vigtigt, at du kan…
Navigere i et politisk miljø og have blik for de særlige interesser og holdninger, som arbejdsmarkedets parter har i forhold til arbejdsmiljø. Det kræver en vis indsigt i arbejdsmarkedet, men endnu vigtigere er den løbende ajourføring, dialog og interesse, som kan gøre dig i stand til at navigere i de ændringer og nye interesser, der konstant forhandles og opstår.

I min stilling er jeg pt. projektleder for 6 projekter og er derudover løbende involveret i en 10-15 projekter. Det er derfor vigtigt i min stilling, at du kan arbejde struktureret og have overblikket til hele tiden at sikre den nødvendige fremdrift i projekterne. Det kræver også en evne for kompromis og til at skubbe sine egne holdninger i baggrunden, da det er dé organisationer, som vi betjener, der definerer projekternes målsætninger og indhold.

Din evne til at samarbejde og til at have med mennesker at gøre er afgørende, da projektlederarbejde kræver en stor kontaktflade både til organisationerne på området, men også til de eksterne leverandører, som arbejder på de forskellige projekter.

Hvis du vil ind i min branche…
Skal du kunne læse det politiske landskab og være parat til at navigere i skiftende dagsordener. Desuden er det en fordel, hvis du kender til det offentlige arbejdsmarked og de arbejdsmiljøudfordringer, som knytter sig til det.

I rollen som konsulent og projektleder skal du kunne arbejde fokuseret og struktureret, have gode samarbejdsevner og være god til at kommunikere.

Min vej til jobbet...
Jeg blev ansat som studentermedarbejder i slutningen af min bachelor og arbejdede derefter på sekretariatet i to år under min kandidat. Efter endt uddannelse blev jeg ansat i en tidsbegrænset projektansættelse, dagen efter min kandidataflevering, som sidenhen blev forlænget. Efter 10 måneder blev jeg fastansat som konsulent.

}