Navn: Martin Krusbæk

Uddannelsesretning: Cand.mag. i Sprogpsykologi, Master i it-ledelse

Uddannelsessted, år: Københavns Universitet 2011, IT-universitetet 2019

Stilling: Chef for Koordination, Projekter og Porteføljesektionen

Arbejdsplads, 2019: Forsvarsministeriets Personalestyrelse

LinkedInprofil: https://www.linkedin.com/in/krusbaek/

En typisk arbejdsdag hos mig…
Starter ca. kl. 7, medmindre jeg skal aflevere børn i henholdsvis vuggestue og skole. Jeg leder en sektion med stor diversitet i medarbejdersammensætningen, hvilket giver et solidt fundament for løsning af komplekse opgaver inden for HR. Arbejdet består i at lede projekter og støtte styrelsen i optimering af processer og digitalisere de områder, hvor det giver mening.

Jeg går til en del møder for at forretningsudvikle den politisk styrede organisation, som har en stolt traditionsbunden kultur og en stærk korpsånd. Det stiller store krav til relationelle kompetencer. Generelt søger jeg at skabe rum for nysgerrighed og involvere mange typer af faglighed i de fleste af vores opgaver.

Hos os har vi som udgangspunkt et uformelt klima. En stor del af min tid går med dialoger om strategi, udarbejdelse af skriftlige produkter og masser af sparring med medarbejdere og samarbejdspartnere.

Min dag slutter ca. kl. 15.30, hvor jeg cykler hjemad med en podcast som tro følgesvend.

På mit arbejde er det vigtigt, at du kan…
Udfordre ‘plejer’. Det er centralt, at du kan skabe mening og forståelse hos andre, så gamle manuelle arbejdsgange og håndholdte systemindtastninger kan automatiseres. Målet er at frigøre tid til andre mere spændende HR-opgaver.

Jeg holder snor i en række leverandører, vores porteføljestyring og governance-initiativer. Det er med til at skabe klarhed om roller og ansvarsområder for drift og udvikling af it-systemer.

Derfor er det væsentligt at forstå og kunne agere i den politiske arena. Men det er ligeså væsentligt at være orienteret mod markedsarenaen og produktionsarenaen, så indsatsen bliver balanceret.

Hos os arbejder vi struktureret med data og innovation, hvor vi bl.a. har udviklet en idégenerator, som alle kan melde deres forslag til forbedringer ind på. Vi gør meget ud af at blive kloge på, hvad problemet er, før vi finder en løsning.

Hvis du vil ind i min branche…
Skal du kunne bevæge dig under og over radaren. Det vil sige, at du på den ene side skal kunne skrive notater med et forretningsstrategisk afsæt og på den anden side skal kunne sætte sagsbehandlere fra flere fagkontorer sammen for at løse en problemstilling med udgangspunkt i flere faglige optikker.

Det er vigtigt, at du kan begå dig socialt i en bred vifte af forskellige mennesker. Derfor skal du være villig til at samarbejde på daglig basis og lade dig og dine antagelser blive udfordret.

Det er en fordel, hvis…
Du kan tilbyde en stærk faglig profil med solide samarbejdsevner. Du forstår værdistrømme og har altid brugeren i centrum. Du skal kunne forstå overordnede processer , systemlandskabet og afhængighedsforhold uden at blive trukket helt ned i bits and bytes.

Min vej til jobbet...
Jeg havde søgt 125 job, men kom aldrig til samtale - sikkert grundet manglende erfaring. Så kom jeg i virksomhedspraktik. Det var min chance for at vise, at jeg kunne løse opgaverne hurtigt og med høj kvalitet. Derfor fik jeg efterfølgende en fastansættelse..

Jeg fik ansvaret for at udvikle og drive en HR-portal, hvor chefer og medarbejdere selv kunne finde svar på de mest gængse og ukomplicerede HR-spørgsmål. Den blev en succes, og jeg blev flyttet til en nyoprettet udviklingsafdeling, hvor der var fokus på procesoptimering og digitalisering. Efter et par år som projektleder på et fælles koncernprojekt søgte jeg stillingen som sektionschef i afdelingen og fik den.

Temaerne for min ansættelse er: organisationsudvikling, procesoptimering, projektledelse, digitalisering og strategisk forretningsudvikling.

}