Navn: Asger Toft Johannsen

Uddannelsesretning: Cand.mag. i arabisk og mellemøstlige samfundsforhold

Uddannelsessted og år: Københavns Universitet, 2011

Stilling: Konsulent

Arbejdsplads, 2019: baba – fordi far er vigtig, der er en indsats under NGO-huset Fonden for Socialt Ansvar

LinkedInprofil: https://www.linkedin.com/in/asger-johannsen-457aa411/

En typisk arbejdsdag hos mig… findes næsten ikke.

Der er ikke mange dage, der ligner hinanden. Jeg veksler konstant mellem arbejdsopgaver inde og ude af huset.

Det drejer sig om alt lige fra møder i kommuner, hos boligselskaber i de socialt belastede boligområder, samt med andre NGO’er og virksomheder. Jeg holder oplæg, afholder kurser, er ansvarlig for vores kommunikation på de sociale medier, administrerer vores hjemmeside, skriver nyheder til hjemmesiden og står for vores nyhedsbrev.

Jeg er inde over vores strategier, har udarbejdet og er ansvarlig for at opdatere vores materialer til samarbejdspartnere og frivillige, uddanner personale hos vores mere end 20 samarbejdspartnere i hele landet, koordinerer vores indsats i mere end 10 byer, står for at starte indsatsen for frivillige op og underviser frivillige i forandringsledelse og peer2peer.

Jeg er inde over vores demokratiprojekt, Mind The Democracy, underviser fagpersonale,i Palæstina, i forebyggelse af vold i familien som del af vores samarbejde med Danner, samt arrangerer koordinatormøder for alle samarbejdspartnere, løbende fællesskabsdage for de frivillige, og er med til at arrangere vores årlige landsmøde for frivillige og alt muligt andet. 

På mit arbejde er det vigtigt, at du kan… favne bredt og kan alle typer af opgaver samt tænke fremad konstant og kunne navigere i et vanskeligt farvand, hvor alle kæmper om midler fra de samme fonde og ministerier. Holder du op med at svømme, drukner du.

Man skal være god til mennesker og kunne samarbejde med utroligt mange forskellige – lige fra politikere, chefer og medarbejdere i kommuner og helhedsplaner, fagpersonale på skoler i forvaltninger samt en meget mangfoldig pallette af frivillige.

Man skal have et godt blik for hvad der rører sig – det er ligegyldigt om det drejer sig om udviklingen i NGO-branchen, det politiske landskab, kommunernes satsninger eller i den boligsociale verden.   

Man skal være fagligt stærk indenfor udvikling, social innovation, kommunikation, ledelse, strategiudvikling, planlægning og eksekvering.    

Hvis du vil ind i min branche… er det en fordel at være klar over det allerede under dit studie. NGO-branchen er en fætter-kusine-fest, hvor det kan være rigtig svært at få en fod indenfor. I mit netværk er der en klar tendens, der viser, at dem der får job i branchen har haft studiejob, skrevet opgaver indenfor området eller har et godt netværk indenfor feltet. Hvis du ikke har nogen af delene, så er et praktikforløb hos en NGO en mulighed. Vi har haft en del praktikanter hos os, der på den måde har landet et job efterfølgende. Det er dog sagt med forbehold for, at der jo desværre også findes steder, der udnytter praktikanter. Så lav gerne research på den enkelte NGO og undgå dem, der har et dårligt ry. En anden mulighed for at lande et job i NGO-branchen kan også være at starte som frivillig. Jeg kender flere, der har landet et job efter at have løftet større opgaver som frivillig.

Det er en fordel, hvis… man er målrettet og ved, hvad man går efter. NGO-branchen er meget efterspurgt, men samtidig er indsatserne mange og forskelligartede, og det er svært at komme i betragtning, hvis man skyder med spredehagl.

I branchen er det oftest en klar fordel at være generalist. Pengene er ofte få, og man har derfor ikke råd til en stor skare af ansatte. Derfor skal man kunne løfte rigtig mange slags opgaver for at lykkes. Det er dog samtidig noget af det, der gør et job i den sektor spændende.

Min vej til jobbet... har været mangesidet. Jeg var, under min kandidat, studievejleder på Københavns Universitet, men ville gerne ind i NGO-branchen, så jeg fik job hos Dansk Ungdoms Fællesråd sideløbende.

Under min specialeskrivning fik jeg tilbudt fast job hos DUF, hvor jeg arbejdede som organisationskonsulent i 3 år. Under min tid i DUF fik jeg både efteruddannelse som proceskonsulent, en coachuddannelse, samt uddannelse i strategisk kommunikation hos Danmarks Journalisthøjskole. Jobbet gav mig også et dybdegående kendskab til branchen og frivillig-Danmark og et stærkt netværk blandt folk i andre NGO’er i kommuner.

De ekstra kompetencer har også været guld værd i forhold til at kunne lykkes med mit nuværende job. Mange af kompetencerne bruger jeg meget aktivt i mit nuværende job. Bl.a. har jeg udfærdiget vores kommunikationsstrategi, bruger mange ting fra proceskonsulentuddannelsen i faciliteringsarbejdet og i arbejdet med de frivillige i vores indsats.

Det var også gennem mit netværk blandt andre i branchen, at jeg fik tilbudt mit nuværende job. 

 

}