Navn: Johanne Dahl

Uddannelsesretning: MA i Læring og Forandringsprocesser

Uddannelsessted, år: Aalborg Universitet København 2015

Stilling: AC-Studievejleder

Arbejdsplads, 2019: DTU

LinkedInprofil: https://www.linkedin.com/in/johannedahl/

En typisk arbejdsdag hos mig…
Starter mellem 8 og 9 og slutter mellem 15 og 17. Overordnet set handler mit job om at sørge for, at de studerende trives på deres studie.  Jeg skal give dem redskaberne til at klare de udfordringer, de møder på studiet. Og hjælpe dem til at se hvilke muligheder de selv har for at skabe rammerne for et godt studieliv. Dette gør jeg både gennem personlig 1-1-vejledning og gennem en masse projekter på forskellige niveauer af universitetet.

En til to gange om ugen har jeg vagt i Studievejledningen fra 9-15. Her svarer jeg på mails i en time, svarer telefon i en time og vejleder face-to-face i fire timer. Jeg vejleder i alt fra studievalg, studietvivl, dispensation, studieplanlægning, tilmeldingsfrister, optagelsesspørgsmål og meget mere.

Hver tirsdag laver jeg gennemførelsessamtaler for forsinkede studerende. Det er spændende og meningsfuldt, fordi vi her har god tid til at gå i dybden med deres udfordringer. Derudover laver jeg forskellige projekter i samarbejde med mine kolleger fx om frafald, karriere, kommunikation m.m. Ved siden af de opgaver, laver jeg også flere administrative driftsopgaver, svarer på mails og den slags.

På mit arbejde er det vigtigt, at du kan…
Du skal være god til at –holde dig opdateret og sætte dig ind i et stort system af komplekse regler og procedurer, der hele tiden forandrer sig.

Det er essentielt, at du er empatisk og rummelig og god til at møde mennesker, der hvor de er. Du skal være parat til at møde mange forskellige mennesker med forskellige typer udfordringer. Som vejleder er du aldrig forberedt på, hvem der kommer ind og hvad de har brug for. Så du skal være god til at improvisere og ikke miste overblikket, når samtalen pludselig tager uventede drejninger.  

På min arbejdsplads kan hverdagen være uforudsigelig, og vi har travlt med små og store opgaver, der ofte ligger oveni hinanden. Derfor er evnen til at holde overblikket og arbejde struktureret vigtig.

Hvis du vil ind i min branche…
Skal du kunne kommunikere på mange forskellige niveauer både mundtligt og skriftligt. Og så skal du være en god formidler både 1-1 og i større forsamlinger.

Der er mange veje ind i min branche og mine kolleger i Studievejledningen har vidt forskellige uddannelsesmæssige baggrunde; vi har fx både en ingeniør og en antropolog ansat i mit team. Vi ansætter typisk mennesker med erfaring som vejleder, mentor eller lignende.

Det er en fordel, hvis…
Du har kendskab til uddannelsesverdenen og de udfordringer, som unge mennesker typisk møder her.
Du har en god organisationsforståelse og analytisk sans, og du formår at inddrage flere forskellige perspektiver, når du løser opgaver.

Min vej til jobbet...
Da jeg var studerende, arbejdede jeg som studenterstudievejleder og som studentermedhjælper i administrationen på universitetet. Derudover engagerede jeg mig i forskellige udvalg og nævn på studiet.
Jeg tror den erfaring var værdifuld, da jeg fik mit første job som studiekoordinator på Sociologisk Institut på Københavns Universitet i maj 2016. Gennem mit første job fandt jeg ud af, at vejledning af studerende var den del af jobbet, jeg brændte mest for. Derfor skiftede jeg i oktober 2018 til DTU, hvor jeg kunne få lov til at arbejde fuldtid med vejledning.

For udenforstående kan min vej til jobbet måske se snorlige ud, men sådan oplever jeg den ikke selv. Jeg har en oplevelse af, at det på mange måder er tilfældigheder der gør, at jeg er her i dag. Og jeg er slet ikke færdig med at finde ud af hvad jeg er god til, hvordan jeg kan udvikle mig, og hvad jeg mon skal arbejde med i mit næste job?

 

}