Navn: Jeppe Langkjær

Uddannelsesretning: Cand.mag. i Tværkulturelle studier og Religionsvidenskab

Uddannelsessted, år: Københavns Universitet, 2014

Stilling: Adjunkt

Arbejdsplads, 2019: Læreruddannelsen, Københavns Professionshøjskole

LinkedInprofil: https://www.linkedin.com/in/jeppe-langkj%C3%A6r-217a4967

En typisk arbejdsdag hos mig…
Er svær at beskrive, og særligt det forgangne semester var anderledes. Egentlig er jeg primært ansat til at undervise, men det seneste år har jeg været involveret i en lang række projekter af forskellig art. De har fx handlet om udvikling af undervisningsmateriale og gennemførelse af kompetenceudviklingskurser om demokratisk dannelse for folkeskole- og gymnasielærere. Fælles for alle mine opgaver er dog, at jeg er med til at udvikle lærerprofessionen og at uddanne lærere til grundskolen.

Mine fag på læreruddannelsen er grundfaget ”Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab” og undervisningsfaget ”Kristendomskundskab/Religion”. I semestre hvor jeg underviser fuld tid, har jeg mellem 16 og 20 lektioner om ugen og jeg bruger derfor meget tid sammen med de studerende. Resten af tiden går med forberedelse, sparring med kollegaer, at besvare mails, at læse de studerendes opgaver og give feedback. For at jeg kan få tid til det hele, møder jeg ofte mellem kl. 7.30 og 8 og går igen ved 17-tiden.

På mit arbejde er det vigtigt, at du kan…
Undervise. Hvad det så indebærer, er en længere diskussion, men på læreruddannelsen er undervisnings- og uddannelsesopgaven naturligvis omdrejningspunktet for alt andet.

Hvis du vil ind i min branche…
Skal du være tålmodig. Læreruddannelsen er, ligesom de øvrige dele af uddannelsessystemet, blevet beskåret de sidste mange år, og stillingerne hænger ikke på træerne, så min anbefaling er at holde øjnene åbne.

Det er en fordel, hvis…
Du kan kombinere en solid akademisk faglighed med et kendskab til skoleverdenen og erfaring med undervisning. Folkeskolen og læreruddannelsen er konstant til debat, så det er vigtigt ikke at lade sig blæse omkuld af tilfældige politiske vinde.

Min vej til jobbet...
Var faktisk ret tilfældig. Da jeg var færdiguddannet fik jeg job som kulturformidler på Vesterbro Bibliotek, hvor jeg på et tidspunkt lavede en række debatter om fremtidens Danmark, herunder en om uddannelse. Der var én, på det tidspunkt, kommende kollega blandt publikum, og vi faldt i snak efterfølgende. Den snak udviklede sig til et samarbejde mellem Vesterbro Bibliotek og læreruddannelsen, og da der kom en åbning året efter, blev jeg opfordret til at søge og greb chancen.

 

}