Opsigelse og afskedigelse

Del artikel:

Når din studenteransættelse ophører, er der visse ting, du skal huske at gøre og få afklaret inden du selv tager beslutningen om at sige op og i din opsigelsesperiode.

Hvis du ønsker at sige din stilling op

Hvordan siger man bedst op?

Det kan være svært at fortælle sin chef at man ønsker at sige op. Vi anbefaler at man:

  • På forhånd har udarbejdet et opsigelsesbrev i to identiske eksemplarer. Brevet skal indeholde dato, og din underskrift og helst også en begrundelse for, hvorfor du ønsker at opsige din stilling. Giv det ene eksemplar til din chef og få vedkommende til at underskrive det andet eksemplar, som er et du selv skal beholde. 
  • Tager samtalen med sin chef alene og helst fysisk, hvis det er muligt.

Derudover er det vigtigt at få skabt en god tone og at du kan vise forståelse for din arbejdsgivers situation.

Hvis du har svært ved at sige op eller ved at få afklaret hvordan du på bedste vis får sagt op, kontakt da DM, så rådgiver vi dig gerne.

Hvornår skal jeg sige op og hvornår er min sidste arbejdsdag?

  • Inden du siger op, er det vigtigt at du har styr på dit opsigelsesvarsel og hvor langt det er. Hvornår du siger op kan have betydning for, hvor lang tid der går før du har sidste arbejdsdag. 
  • Som regel står dit opsigelsesvarsel og skæringsdatoen i din kontrakt. Hvis ikke, finder du det muligvis i din overenskomst eller personalehåndbog. 
  • Har du svært ved at gennemskue, hvordan dit opsigelsesvarsel hænger sammen, og hvornår det giver bedst mening at sige op, kontakt da DM, så rådgiver vi dig gerne.

Hvis du bliver afskediget

Spørg hvorfor

Hvis du bliver afskediget, skal du have en begrundelse på hvorfor. Sørg for at få din afskedigelse og begrundelsen herfor på skrift fra din arbejdsgiver.

Afskedigelsen skal være sagligt begrundet

Når man bliver afskediget, er det vigtigt at afskedigelsen er sagligt begrundet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt afskedigelsen har været saglig, er du velkommen til at kontakte DM. Så hjælper vi dig gerne.

Hvornår er min sidste arbejdsdag?

  • Hvis du bliver afskediget, vil din arbejdsgiver normalt fortælle dig hvornår din sidste arbejdsdag vil være. 
  • Sørg dog for selv at tjekke efter om datoen er rigtig. Som regel står din arbejdsgivers opsigelsesvarsel og skæringsdatoen i din kontrakt. Hvis ikke, finder du det muligvis i din overenskomst eller personalehåndbog. 
  • Har du svært ved at gennemskue hvordan din arbejdsgivers opsigelsesvarsel hænger sammen, kontakt da DM, så hjælper vi dig gerne.

Hvad er du forpligtet til i din opsigelsesperiode?

Udfør dit arbejde på vanlig vis

Uanset om du selv siger op eller bliver afskediget er du forpligtet til at udføre dit arbejde på sædvanlig vis i din opsigelsesperiode. Det vil sige at du skal arbejde på vanlig vis og som det er aftalt i din kontrakt, hverken mere eller mindre.

Du har en loyalitetspligt

Når du er ansat, har du en loyalitetspligt over for din arbejdsgiver og omvendt. Husk derfor at tal pænt om din arbejdsplads både før og efter din reelle fratrædelse.

Hvad skal gøres inden sidste arbejdsdag?

Tag fat i din arbejdsgiver og spørg hvad du skal gøre inden din sidste arbejdsdag og hvordan det skal gøres. Normalt skal alt udleveret materiale leveres tilbage og din fysiske plads skal tømmes.

Er du i tvivl om hvad du er forpligtet til, er du velkommen til at kontakte DM for råd og sparring.

Hvad skal du gøre efter din sidste arbejdsdag?

Efter din reelle sidste arbejdsdag er der stadig et par ting vi synes du skal være opmærksom på.

  • Tjek din sidste lønseddel og se om alt er udbetalt korrekt. 
  • Tjek din indbetaling til Feriekonto på borger.dk.

Har du svært ved at gennemskue om indbetalingerne fra din arbejdsgiver er sket korrekt, er du velkommen til at kontakte DM. Så hjælper vi gerne.

Hvad så nu?

I DM tilbyder vi karriererådgivning til alle vores medlemmer. Hvis du har brug for inspiration til hvordan du kommer videre eller finder dit næste studiejob er du velkommen til at kontakte DM’s karriereafdeling.

}