DM hjælper dig med rådgivning om arbejdsmiljø, stress, arbejdsliv og trivsel i dit studiejob eller frivillige arbejde. DM hjælper dig både ved studierelevante jobs, ikke studierelevante jobs og frivilligt arbejde. Hvis du har problemer med dit studiemiljø, skal du kontakte dit pågældende studies studenterrådgivning.

Hvad er arbejdsmiljø

Et arbejdsmiljø er både den fysiske, sociale og organisatoriske del af det at gå på arbejde.

Det kan f.eks. være:

Eksempler på fysiske problemer:

 • Løft. 
 • Røg, støj og møg, f.eks. manglende rengøring, forkert indretning af arbejdspladsen. 
 • Manglende overholdelse af lovgivning og retningslinjer (f.eks. ingen sikkerhedsvest ved arbejde på vandet).

Eksempler på problemer med socialt og organisatoriske problemer:

 • Opgaverne er ikke tilpasset tiden til rådighed. 
 • Ansvaret er ikke tilpasset kompetencerne. 
 • Uklarhed på roller og kvalitetskrav. 
 • Ubehageligt kollegialt klima. 
 • Arbejdstid.

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til:

 • Arbejdets udførelse.
 • Indretning af arbejdsstedet.
 • Tekniske hjælpemidler m.v.
 • Stoffer og materialer. 
 • Hvileperiode og fridøgn.

Du kan læse mere om bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø her

Ved overtrædelse af lov om arbejdsmiljø, skal du selv anmelde det til arbejdstilsynet her.

Hvordan tager du samtalen om et svært emne?

Hvis du står i den situation, at du skal indgå i en samtale med din chef om et svært emne, kan det være en god ide at følge disse råd:

Hvad er årsagen til samtalen?

 • Vær konkret.
 • Giv eksempler.
 • Tal om sagen, ikke om nogen.

Hvad vil du gerne opnå med samtalen?

 • Fortæl din chef/leder eller kollega, hvad målet er. 
 • Forklar, hvad du har brug for (f.eks. en kontrakt, færre opgaver, mere klare mødetider).

Hvad får du ud af, at samtalen lykkes?

Hvad kan du selv gøre?

Hvad hvis det ikke er realistisk? Hvad er din plan b eller c?

Du kan læse mere om vores råd om feedback her. 

Chikane og krænkelser

Seksuel chikane, digital chikane (f.eks. at blive hængt ud på Facebook), krænkelser og vold hører ikke hjemme på en arbejdsplads og skal stoppes.

Hvis du har været offer for chikane og krænkelse er du velkommen til at kontakte DM for at få hjælp. Hvis du har været offer for vold og voldtægt, bør du melde det til politiet hurtigst muligt.

Her er nogle råd om, hvad du kan gøre, hvis du oplever chikane eller krænkelser:

 • Dokumentér hændelsen, hvis det er muligt. Gem SMS, snaps, mails, screenshots eller lignende, hvis det er foregået elektronisk. Er det ikke foregået elektronisk, kan du beskrive hændelsen på skrift med så mange detaljer som muligt.
 • Sig fra, hvis det er muligt.
 • Indberet det til ledelsen. Hvis det er lederen, som har begået overgrebet, så tal med en anden leder eller en kollega.
 • Tal med leder, kolleger, du stoler på og venner og familie.
 • Søg professionel hjælp. Brug DM’s arbejdsmiljøkonsulenter eller kontakt egen læge eller psykolog.
 • Klag til arbejdstilsynet.
 • Vold og voldtægt skal meldes til politiet.
}