Som studerende har du ret til ekstra SU-klip, hvis du skal på barsel. Har du et studiejob, kan du have visse rettigheder på din arbejdsplads, samt mulighed for at få barselsdagpenge, hvis du opfylder en række krav.

Som studerende er du under visse betingelser berettiget til at modtage barselsdagpenge, hvis du bliver gravid og søger om barselsorlov fra dit studie.

Er du studerende og skal på barsel, kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder følgende krav:

Hvis du har et fast studiejob 

 • Du skal have været ansat i dit studiejob senest på dagen du tager på orlov og desuden have arbejdet i 160 timer inden for de seneste fire hele måneder og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder. 

Hvis du er elev i lønnet praktik

 • Hvis du er elev i lønnet praktik senest på dagen for din første orlovsdag, er du berettiget til barselsdagpenge.

Hvis du holder orlov og er medlem af en a-kasse

 • Hvis du holder orlov, stopper din SU og er medlem af en a-kasse, kan du melde dig ledig i a-kassen og stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du gøre dig berettiget til barselsdagpenge.

Hvis du er på SU

 • Hvis du er på SU kan du i stedet for barselsdagpenge, søge om at få ekstra SU-klip tilsvarende perioden du er på orlov.

Bliv medlem

Bliv studiemedlem af DM og MA og få rådgivning om barsel og din ret til barselsdagpenge.

Hvornår skal du fortælle din chef om graviditeten?

Hvis du venter barn, skal du som mor orientere din arbejdsgiver om det senest tre måneder før din ventede termin. Som far eller medmor skal du orientere arbejdsgiver senest 4 uger før den forventede termin. Tag en fysisk samtale med din chef, og sørg for at også at få det på skrift efterfølgende med en bekræftelse fra din arbejdsgiver om underretningen.

 • Du skal dog være opmærksom på, at jo tidligere du fortæller, at du er gravid, jo tidligere kommer du ind under ligebehandlingslovens beskyttelse mod afskedigelse. 

Har du særlige rettigheder på din arbejdsplads, når du er gravid?

Arbejdsmiljø

 • Din arbejdsgiver har en forpligtelse til at tage hensyn til dit arbejdsmiljø, når du er gravid. Du kan læse mere om arbejdsgivers forpligtelse i Arbejdstilsynets vejledning: AT-vejledning

Fravær

 • Din ret til fravær pga. sygdom under graviditet bliver behandlet som andet fravær pga. sygdom. Du skal tale med din læge, hvis du har det dårligt. 
 • Hvis du har ret til løn under sygdom i din kontrakt, har du også ret til løn, når du er syg i forbindelse med din graviditet. 
 • Du har altid ret til fravær, når du skal til graviditetsbetingede undersøgelser. Du har dog kun ret til løn, hvis der er aftalt løn under sygdom i din kontrakt. Prøv så vidt muligt at placere undersøgelserne udenfor arbejdstiden.

Hvornår kan du stoppe med at gå på arbejde?

Dette spørgsmål afhænger af, hvor du er ansat.

 • Ansat i staten: 6 uger før.
 • Ansat i kommune eller region: 8 uger før.
 • Privatansat: Afhænger af den konkrete overenskomst. Det er dog 4 uger før som minimum.

Andre forbehold

 • Hvis du er syg eller har et arbejde af særligt krævende karakter, og derfor gerne vil stoppe med at arbejde tidligere, så skal du kontakte din læge med henblik på sygemelding. 
 • Hvis du går over termin, så bliver din graviditetsorlov automatisk forlænget, indtil du har født. Det betyder dog også omvendt, at hvis du føder før din terminsdato, så bliver din graviditetsorlov kortere, da fødslen er en naturlig afslutning på graviditetsorloven.

Er du blevet afskediget/valgt fra grundet din graviditet?

Send en e-mail til dm@dm.dk. Du vil herefter blive kontaktet af en konsulent. Din mail skal indeholde:

 • En kort forklaring af hændelsesforløbet.
 • Din ansættelseskontrakt.
 • Afskedigelsesbrevet eller brev omkring fravalg og begrundelse.
 • Relevant dokumentation.
}