Som lønmodtager kan du enten være timelønnet, få en fast månedsløn eller være honorarlønnet.

Månedslønnet

 • Som månedslønnet får du en fast løn hver måned efter en fast eller aftalt sats. 
 • Du vil oftest få løn under ferie, når du bliver aflønnet med fast månedsløn. 
 • Du vil som udgangspunkt få en fast løn i alle måneder, og dermed vil muligheden for at tjene mere være lille. Du skal derudover arbejde et fast antal timer hver uge.

Timelønnet

 • Som timelønnet bliver du aflønnet for det faktiske antal timer, som du arbejder. 
 • Du vil oftest modtage feriegodtgørelse ved denne form for ansættelse. 
 • Hvis du kan få flere timer udover din normale arbejdstid, så kan du også tjene mere. 
 • Afhængigt af din ansættelsesaftale behøver du ikke at indhente arbejdstimer, hvis du arbejder mindre i nogle perioder. Din lønudbetaling kan hermed også svinge.

Honorarlønnet

 • Som honorarlønnet er du ikke ansat i et over-under ordensforhold. Du er dermed ikke arbejdstager i den velkendte forstand. Din løn kaldes derfor en honorarløn. 
 • Du optjener ikke feriepenge eller pension. Derudover skal du også indberette dine honorarudbetalinger til SKAT. Det er en god idé at gøre dette løbende hver gang du får en udbetaling.

Hvilken løn skal du have?

Lønnen i dit studiejob er afhængig af om det er ikke-akademisk arbejde eller akademisk arbejde.

Ikke-akademisk arbejde kan eksempelvis være tjener eller butiksmedarbejder. Her kan du bruge HK’s timelønssatser i staten. De ligger mellem 118 og 132 kr./t. inklusiv pension. Du kan dog godt få lavere timeløn i nogle jobs. Du kan samtidig også få højere løn, typisk hvis du har noget anciennitet og gode kvalifikationer.

Du kan gå efter en højere timeløn, hvis du laver akademisk arbejde. Akademisk arbejde indebærer arbejde, hvor man mindst halvdelen af tiden bruger sin akademiske uddannelse. En akademisk uddannelse er kun universitetsuddannelser, og det kræver for det meste at man har taget sin bachelor. Her ligger du over HK’s satser og kan gå efter en timeløn på 140-180 kr. inklusiv pension. Du kan opnå en højere løn ved at lægge vægt på tidligere relevant arbejde og kompetencer ved en lønforhandling.

Forskellige løndele

Din løn kan bestå af flere forskellige elementer. Her er nogle eksempler på, hvad der eventuelt kan indgå i din løn:

 • Din rene løn (evt. Grundløn + tillæg)
 • Tillæg for fx overarbejde, weekendtillæg mv.
 • Arbejdsgiverbetalt pension
 • Feriepenge og ferietillæg
 • Betalte fordele (betalt frokost, fri telefon, firmabil)

Hvilke løndele der indgår i din løn, finder i du i din ansættelseskontrakt, overenskomst og på din lønseddel.

Kontakt DM

Du er altid velkommen til at kontakte DM, hvis du har spørgsmål vedrørende din løn.

}