Konkurs og manglende feriepenge

Del artikel:

DM kan bl.a. hjælpe dig, hvis din arbejdsplads går konkurs eller ved manglende udbetaling af feriepenge.

Hvis du har en mistanke om, at du ikke har fået det rigtige udbetalt (feriepenge, løn, pension)

Hvad kan du selv gøre: 

 • Tjek lønsedler, feriepenge og pension.
  Løn: Vær opmærksom på for hvilken periode lønnen opgøres (f.eks. d. 20. – 19. i en måned)
  Feriepenge:  Det bør fremgå af din lønseddel, hvor meget der er indbetalt til feriekonto (feriepenge netto)
  Pension: Kontakt dit pensionsselskab og få et kontoudtog for at tjekke om alle indbetalinger er foretaget.

Hvis du har en mistanke om, at din arbejdsgiver er i økonomiske vanskeligheder

Hvad kan du selv gøre: 

 • Hold øje med kommende betalinger fra din arbejdsgiver. Se ovenfor
 • Reagér straks (på skrift) hvis indbetalingerne forfalder for sent eller slet ikke.

Som udgangspunkt skal man ikke acceptere, at ens udbetalinger sker for sent. Og hvis udbetaling ikke er sket til tiden, så kontakt DM. 

 • Hvis du vælger ikke at reagere på at du ikke får udbetalt din løn etc. kan det i værste fald betyde at det betragtes som om du har ”lånt” din arbejdsgiver pengene og det kan have konsekvenser for din ret til erstatning hos Lønmodtagernes Garantifond (LG), hvis din arbejdsgiver går konkurs.

Hvis du har fået at vide, at du ikke får løn o.l. næste gang, eller at din arbejdsgiver forventer en konkurs

Hvad skal du gøre: 

 • Afvent den normale udbetalingsdato (forfaldsdato), hvis udbetalingen udebliver, så tag fat i DM med det samme.

 • I mellemtiden skal du fortsætte med at arbejde på sædvanlig vis.

 • Hvis udbetalingen udebliver: Så tag fat i DM igen.

Hvis du ikke fået løn/feriepenge/pension o.l. og der ikke er tale om konkurs

 • første skridt: Start med at tale med din arbejdsgiver. Det kan jo være, at der blot er tale om en fejl/forglemmelse. Det er dog vigtigt, at du forfølger dit krav - på skrift.
 • næste skridt: Hvis arbejdsgiveren ikke overholder sin forpligtelse efter du har forfulgt kravet og talt med vedkommende, så skal du hurtigst muligt sende en påkravsskrivelse* med angivelse af hvad du mangler at få udbetalt og en frist for udbetaling (3-5 dage).
  Vi kan hjælpe med at formulere og sende en påkravsskrivelse, så hvis du er i tvivl om dette, så kontakt os gerne her i DM.

Vi kan hjælpe med at formulere og sende en påkravsskrivelse, så hvis du er i tvivl om dette, så kontakt os gerne her i DM.

Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs

 • Hvis du er i tvivl om den videre proces, så kontakt os i DM.
  Vi kan hjælpe dig med rådgivning og at opgøre dine krav korrekt og anmelde til LG.

 • Vær opmærksom på, at anmeldelse i LG først kan ske, når du er blevet fritstillet eller der sker virksomhedsoverdragelse. Boets advokat (kurator) har 14 dage til at tage stilling til fortsættelse af din ansættelse efter konkursens indtræden.

}