Reglerne omkring arbejdstid er stort set de samme, hvad enten du har et studiejob/deltidsjob eller er fuldtidsansat på 37 timer. Dog er der ikke mange regler på området, og derfor skal mange af disse vilkår aftales konkret med din arbejdsgiver.

I Danmark er det arbejdsmiljøloven som fastsætter, hvor mange timer man må arbejde. Det er også denne som fastsætter hviletidsbestemmelser. Dog fastsætter arbejdsmiljøloven kun få generelle regler herom. Andre regler om arbejdstid reguleres i overenskomster eller aftales direkte i din individuelle kontrakt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst et timetal

Ifølge lov om ansættelsesbeviser har du krav på at få oplyst det daglige eller ugentlige timetal, hvori du skal arbejde.

Så meget må du maksimalt arbejde

Den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på 4 måneder må ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Det vil sige, at du ikke må arbejde mere end 48 timer hver uge i gennemsnit målt over en periode på 4 måneder.

Du har ret til pause

Hvis du skal på arbejde og den daglige arbejdstid er på mere end 6 timer har du ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål tilgodeses.

 • Vær opmærksom på, at man ikke har ret til betalt pause, men at dette kan aftales.

11-timers reglen

Din arbejdsgiver skal tilrettelægge arbejdstiden således, at du får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer. Det vil sige, at der skal være minimum 11 timer imellem at du stempler ud til du igen møder på arbejde.

Du har ret til et ugentligt fridøgn

Inden for hver periode på 7 døgn skal du have et fridøgn. Fridøgnet skal ligge i forbindelse med en daglig hvileperiode på 11 timer.

Særligt for natarbejde

 • Hvis du har natarbejde, skal du være opmærksom på at din arbejdstid i gennemsnit ikke må overstige 8 timer pr. døgn beregnet over en periode på 4 måneder.
 • Hvis dit natarbejde er særlig risikofyldt eller medfører betydelig fysisk eller psykisk belastning, må du ikke arbejde mere end 8 timer i løbet af et døgn, hvori du udfører natarbejde.
 • Hvis din arbejdsgiver ikke overholder disse regler bør du tage kontakt til DM.

Forventningsafstem og lav en aftale med din arbejdsgiver

Ud over dine mere overordnede rettigheder er det vigtigt at du får afklaret med din arbejdsgiver, hvad de forventer af dig som studenteransat: Hvor tit skal du arbejde, hvor sent kan de varsle en vagt og må du holde fri til eksamen? Det kan være at svaret på nogle af disse spørgsmål allerede findes i enten en overenskomst, de interne retningslinjer, personalehåndbogen eller i din kontrakt. Hvis ikke, så tal med din leder og få lavet en konkret aftale. I kan eventuel tale om og aftale nærmere omkring:

 • Varsling af vagter/arbejde
 • Hvor sent kan du få en vagt?
 • Hvor sent må du melde afbud?
 • Kan du holde fri, når du skal til eksamen?
 • Overtidsbetaling/afspadsering
 • Flere jobs

Dine pligter

I forhold til arbejdstid er det vigtigt, at du også overholder de krav arbejdspladsen stiller til dig. Helt overordnet gælder det altid at:

 • Du skal møde og gå til tiden
 • Møde på arbejde, når det er aftalt

Derudover skal du også sørge for at overholde andre konkrete krav til arbejdstiden, som I eventuelt har aftalt eller som gælder for din ansættelse.

}