Til indhold

Artikler

Mols bjerge

Danmarks problematiske nationalparker

Danmarks problematiske nationalparker | JA Aktuelt Begrebet ’naturnationalpark’ er en konsekvens af de problematiske, danske nationalparkfødsler, og ordet findes ikke andre steder i verden.

Læs mere
Algerne producerer store mængder kvalitetsprotein. Og de gør det hurtigt og effektivt på et lille areal med udnyttelse af CO2 og energi fra solen. Her er forfatteren i laboratoriet med hænderne fulde af mikroalger.

Mikroalger – morgendagens superafgrøde

Måske kan mikroalger udfordre soja. Algerne producerer store mængder kvalitetsprotein hurtigt og effektivt med udnyttelse af CO2 og energi fra solen.

Læs mere her
For den del af vores energiforbrug, som vi kan erstatte med ren el – fx til elbiler, eldrevne varmepumper og elkedler – er eller bliver eldrevne løsninger på vindkraft og el fra solceller konkurrencedygtige, og de udgør omkring to tredjedele af vores energibehov.

Fremtidens brændstof og plast

Vi kan danne plast og brændstof af luft og vand. Det virker overraskende, men er sandt. Fra luft får vi CO2, og fra vand kan vi lave brint via elektrolyse

Læs artiklen her
Natur- og friluftorganisationer meldte før i tiden ofte samlet ud, men nu ryger de i totterne på hinanden og skændes om naturnationalparker, rewilding og indhegninger. Alle taler om, at naturen skal have mere plads. Men politikerne har ikke peget på arealer til det, udover de få pct., de selv råder over.

Fremtidens veje i arealplanlægningen

Det danske landskab er under pres, fordi der er ’kamp om pladsen’. Flere gør krav på arealerne – kabalen går ikke op, og prioriteringer er en nødvendige

Læs artiklen her
I princippet behøver vi ikke lukke fiskeriet ned for at opnå store gevinster for den marine biodiversitet. Erhvervet skal bare ikke påvirke så store arealer, som de gør i dag.

Havnaturen er overset

Desværre er naturtyper som ålegræsenge, stenrev og muslingebanker og havets dyreliv ude af øje og ude af sind i den danske debat om biodiversiteten.

Læs artiklen her
Frisk ålegræs er et ideelt råmateriale til isolering, akustikplader og møbelpostring. I en fremtid, hvor den globale landbrugsproduktion er skånsom og regenerativ, vil vi ikke have halm og andre biorestprodukter til rådighed som i dag. Til den tid må vi trække på ressourcer, der kan indvindes uden at skade den levende vært – som fx ålegræs.

Biogene byggematerialer - en løsning med forbehold

Halm, træ og ålegræs kan indenfor en årrække udgøre et væsentligt element i den nødvendige omstilling af en katastrofalt klimabelastende byggesektor

Læs artiklen her