Til indhold
Muslinger på snor

Blå biomasse har uudnyttede bæredygtige potentialer

Der er store muligheder for at hente klima- og miljøvenlige fødevarer via akvakultur. Bl.a. fordi de indre danske farvande er næringsrige som følge af tab af næringsstoffer fra land.

Bliv klogere på den blå biomasse
Sydafrika nationalpark biodiversitet

Hvad kan Danmark lære af naturforvaltning i Sydafrika?

Der god grund til at tage ved lære af Sydafrikas tilgang til at beskytte den. Landet har tre af verdens dyrerigeste og ikoniske parker med en moderne vision om naturturisme.

Sydafrika beskytter biodiversiteten
Solcelleparker kan give biodiversitet

Solcelleanlæg skal bygges i harmoni med naturen

Fem nordiske landskabsarkitektforeninger har skrevet 10 dogmer for fremtidens solcelleparker. Formålet er at give en rettesnor til, hvordan vi bedst høster energi fra solen i pagt med naturen.

Læs dogmerne her
Stenrev

Genopretning af marin natur med succes

Gennem flere år er der skabt succesfulde marine naturgenopretninger med stenrev, muslingebanker og ålegræsenge, som bl.a. øger biodiversiteten og torskebestanden.

Læs om naturgenopretningerne
Lise Lykke Steffensen

Portræt af direktøren for plante-genbanken NordGen

Lise Lykke Steffensen er øverste leder for NordGen, der er de nordiske landes Videnscenter for genetiske ressourcer for landbrug, havebrug og skovbrug.

Læs portrættet her
Ålegræs

Blåt kulstof fra havets skove bliver slet ikke udnyttet nok

Ålegræsenge og saltmarsker har en unik evne til at tilbageholde blåt kulstof. Men deres omfang er gået kraftigt tilbage, så planterne ikke gavner klima og miljø så meget, som det er muligt.

Læs mere om de "glemte" skove
3D-printede kunstige rev

Kunstige rev og fiskebørnehaver giver biodiversiteten en hånd

Det danske havmiljø er faretruende tæt på et kollaps. Nu skal en række nye eksperimentelle bæredygtighedsprojekter styrke biodiversiteten og særligt den truede torskebestand.

Dyk ned i arbejdet her
Grønt mindset

Det grønne mindset er svært at definere

Der hersker stor uklarhed om, hvad den grønne omstilling er, og hvad den ikke er. Det viser en dybdegående analyse af det grønne arbejdsmarked.

Læs analysen her
Søstjerne

Et sundt hav er altafgørende for klima og natur

Det åbne hav er et vigtigt, naturligt redskab til at modvirke menneskeskabte klimaforandringer. Havet har gennem hele Jordens historie været en særdeles vigtig aktør i klimaudviklingen.

Læs om havets rolle i klimaet