Guide: Sådan vælger du det mest bæredygtige juletræ

Danmark er verdens førende eksportør af juletræer. Juletræsekspert Christian Mørk Hansen fra Skovskolen efterlyser bl.a. en ordentlig certificering af bæredygtige juletræer, fordi forbrugernes efterspørgsel på bæredygtige juletræer er stigende. Foto: Morten Stricker/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix.

Af Andreas Ebbesen Jensen
Del artikel:

Rødgran eller nordmannsgran? Potte eller plastik? Økologisk eller sprøjtet? Juletræseksperten Christian Mørk Hansen fra Skovskolen guider dig sikkert igennem skoven af juletræer og viser vejen til de mest klima- og miljøvenlige træer.

I 1808 blev det første juletræ i Danmark tændt på Holsteinborg Gods på Vestsjælland. Dengang blev det pyntede grantræ set som en mærkværdig kuriositet.

I dag troner juletræet op i de langt de fleste danske stuer i december, som det måske vigtigste symbol for julen.

Hvert år bliver der solgt 1,5 millioner juletræer i Danmark, mens 10,5 mio. eksporteres til udlandet, hvilket gør Danmark til den største eksportør af juletræer i verden.

For klima og miljø er juletræet dog ikke en udpræget succeshistorie.

Et almindeligt juletræ udleder ca. 16 kilo CO2, viser udregninger foretaget af den grønne tænketank CONCITO.

Dertil kommer det negative aftryk på miljøet, som de traditionelle juletræer sætter i form af den mængde sprøjtemidler og gødning, der er anvendt i produktionen af dem.

I takt med at klima- og miljø fylder mere og mere i forbrugerens bevidsthed, vokser efterspørgslen også på mere bæredygtige juletræer.

Det fortæller Christian Mørk Hansen, der er uddannet bachelor i skovbrug og som til daglig bl.a. underviser i juletræer og pyntegrønt ved Skovskolen.

"Kravene fra forbrugerne til mere klima- og miljøvenlige juletræer er stigende – trenden vil sandsynligvis kun vokse i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at producenterne af juletræer følger med forbrugerne og tænker mere bæredygtighed ind i deres virke. Og det synes jeg heldigvis også, at de gør i et meget større omfang end tidligere," siger han.

Som det ser ud i dag, er det ofte meget svært for den almindelige forbruger at vide, hvor bæredygtigt et givent juletræ er.

Mængden af sprøjtemidler og gødning, der er anvendt ifm. fremstillingen af juletræerne, fremgår ikke i beskrivelsen af det endelige produkt.

Køber man sit juletræ direkte fra producenten, kan man spørge ind til hvor meget træet er gødet og sprøjtet, hvilket giver en indikation på, hvor bæredygtigt det er produceret. Men det forbliver kvalificeret gætværk.

"Hvis vi i stedet havde en ordentlig certificering af bæredygtige juletræer, ville det gøre det nemmere for forbrugeren at vælge bæredygtigt – og samtidig give producenterne endnu større incitament til at tænke mere bæredygtigt," siger Christian Mørk Hansen.

Men hvordan sikrer du dig så, at sætte så lille et klimaaftryk som muligt, når du danser rundt om juletræet i år?

Juletræseksperten Christian Mørk Hansen guider dig sikkert igennem skoven af juletræer og viser vejen til de mest bæredygtige af slagsen.

Vælg rødgran over nordmannsgran

Da juletræet oprindeligt kom til Danmark, var det arten rødgran.

I dag har nordmannsgranen for længst taget førertrøjen som danskernes absolut mest populære juletræsart.

Men selvom rødgran både fælder mere og har mere stikkende nåle, er den 'klassiske' juletræsart at foretrække set ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Rødgran er et mere bæredygtigt valg til juletræ, da det vokser hurtigt og dermed optager mere CO2 og lægger beslag på mindre arealer end andre arter. Desuden bruges der også mindre sprøjtemiddel til rødgran end til andre juletræsarter. Foto: Eva Rosenqvist/Biofoto/Ritzau Scanpix.

"Produktionstiden har en betydning ift. bæredygtigheden af et juletræ. Det vil sige: hvor længe træerne optager marken, skal sprøjtes, gødes og vækstreguleres. Det tager i gennemsnit mellem 8 til 10 år at producere et to meter højt juletræ i nordmannsgran. Tilsvarende tager en rødgran på to meter 'kun' 5 til 7 år at producere," siger Christian Mørk Hansen og fortsætter:

"Udbytteprocenten – altså hvor mange træer, der bliver brugbare i forhold til, hvor mange der er plantet – er altså noget højere i rødgran, hvilket taler til dens fordel. Rødgran i konventionel produktion skal også sprøjtes væsentligt mindre end nordmannsgran, hvilket selvfølgelig giver plus på miljøkontoen."

Desuden er kvalitetskravene for nordmannsgran også væsentligt højere end for rødgran. Det betyder, at langt flere nordmannsgrantræer går til spilde, fordi de ikke lever op til de strikse krav, fortæller Christian Mærk Hansen.

Juletræsproducenter bruger alt for meget gødning

Danske juletræsproducenter anvender ifølge juletræsekspert Christian Mørk Hansen alt for meget gødning.

"De danske producenter vil være sikre på, at træerne har fået nok gødning, og derfor oversprøjter de typisk deres juletræsplantage," siger han.

Christian Mørk Hansen har netop lavet et lille forsøg med usprøjtet rødgran, hvor træerne håndgødes og renholdes af en lille rækkegående maskine.

Ved at målrette gødningen bruges der omkring en tiendedel gødning sammenlignet med en almindelig produktion af juletræer.

"Jeg synes, det er spændende at gå tilbage til en mere gammeldags teknik for at fremme bæredygtigheden i juletræsproduktionen. Og der vil uden tvivl være et incitament fra forbrugernes side af at købe juletræer, der er håndgødet. Det koster selvfølgelig et par kr. mere at lave sådan et træ, men det er ikke noget dramatisk ift. mine foreløbige beregninger," siger Christian Mørk Hansen.

Data om den mere bæredygtige produktion af usprøjtede rødgraner skal holdes op med data fra traditionel juletræsproduktion af nordmannsgraner.

Det endelige resultat forventes ifølge Christian Mørk Hansen at ligge klar til næste år.

 

Nordmannsgran er danskernes foretrukne juletræsart, men da de vokser langsommere og produceres med langt flere sprøjtemidler end fx. rødgran, har de også en mere negativ påvirkning på både klima og miljø. Det anslås at op mod en femtedel af alle nordmannsgraner kasseres, fordi de ikke lever op til kvalitetskravene. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Vælg økologi – det er bedst for miljøet og (måske) også for klimaet

25 tons glyfosat. Så meget sprøjtemiddel bruger danske juletræsproducenter ca. hvert år på at fjerne ukrudt og skadedyr fra deres juletræer.

Det giver næsten sig selv, at et økologisk juletræ, hvor der udelukkende er brugt organisk gødning, er langt mere miljøvenligt end konventionelle, sprøjtede juletræer.

Men hvad med klimapåvirkningen? Boner de konventionelle juletræer eller de økologiske mest ud her?

Det regnestykke mangler stadig at blive gjort op, fortæller Christian Mørk Hansen:

Hvilke juletræer, der sætter det største CO2-aftryk, når alt er gjort op, ved vi ikke med sikkerhed endnu. Der er krav om mere mekanisk renholdelse ved produktion af økologiske juletræer. Dette kører på fossile brændstoffer, hvilket udleder CO2. Til sammenligning anvender konventionelle juletræer kemiske fremstillede sprøjtemidler og gødning; dette udleder også meget CO2 i fremstillingsprocessen og under udbringning,” siger Christian Mørk Hansen.

Han befaler dog altid at gå efter et økologisk juletræ, hvis det er muligt.

Det er reelt forbrugerens eneste sikkerhed for at få et juletræ, der ikke indeholder restsprøjtemiddel og som ikke har udbragt kemisk industrielt fremstillet gødning, fortæller han.

Man skal dog skynde sig, hvis man skal have fingrene i et økologisk juletræ.

Blot to procent af de juletræer, der vokser i Danmark i dag, er nemlig økologiske.

Og Christian Mørk Hansen fortæller, at stadehandlere og butikker har svært ved at imødekomme den stigende efterspørgsel fra forbrugerne, som ønsker mere bæredygtige juletræer.

For mange familier er det en hyggelig tradition af fælde sit eget juletræ på en juletræsplantage. Men hvis man skal køre fx. 30 km. for at anskaffe sig sit juletræ, skubbes klimaregnskabet i en negativ retning. Foto: Anne Myrup Pedersen/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix.

Køb lokalt - og hold øje med træets kvalitet

"Når jeg taler med stadehandlere, fortæller de, at hvor kunderne tidligere spurgte om hvorvidt juletræet var rødgran eller nordmannsgran, spørger de i dag, hvor træet er produceret henne? Og det vidner jo om, at forbrugerne i stigende grad ønsker at købe lokalt for at sikre sig, at træet har udledt så lidt CO2 på sin vej til deres stuer, som muligt," siger Christian Mørk Hansen og fortsætter:

"I den perfekte verden er juletræet produceret i nærområdet efter bæredygtige forskrifter – dvs. lavt sprøjteforbrug og optimal gødningstildeling."

Som forbruger kan man selv sikre sig, at juletræet er så vitalt og friskt som muligt ved bl.a. at tjekke træets nåle. De skal ikke være falmet, men være mørkegrønne og fyldt med saft, forklarer Christian Mørk Hansen.

Han vil også gerne skyde myten ned om, at sprøjtede juletræer holder længere end økologiske.

"Man skal ikke købe et sprøjtet træ, fordi man tror, at det så holder længere. Faktisk stresser det træet, at blive sprøjtet. Hvis juletræet er korrekt gødet og i en god næringstilstand, bør det kunne holde nålene i lang tid. Jeg har set mange økologiske juletræer, der var friske i længere tid end sprøjtede træer, fordi de var i mere balance,” siger han.

Juletræer i potte er mindre bæredygtige, end du tror

Juletræer i potte hitter i stigende grad hos danskerne, og umiddelbart virker det da også enormt bæredygtigt at få et levende træ ind i stuen.

Så simpelt er det dog ikke, forklarer Christian Mørk Hansen. Der er nemlig stor forskel på, hvordan et pottejuletræ bliver produceret.

Det kan være et 'normalt' juletræ, der har stået i marken for derefter at blive op-pottet, typisk i en 7,5-10 liter plastikpotte.

Det kan være produceret i normal jord, der er gravet op fra marken og puttet i potten sammen med et lille træ. Derefter står det i 3-5 år i potten med vanding og gødningstildeling.

Pottejuletræet kan også være produceret med sphagnum som vækstmedie. Sphagnum anses i stigende grad for ikke at være et bæredygtigt produkt, grundet manglende fornybarhed.

Pottejuletræerne bliver taget op i oktober måned og plantet i en potte. Her står de på et lager frem til jul, og der kan de godt risikere at blive tørre. Hvis potten er helt tørret ud, er der ingen chance for, at træet overlever at blive plantet ud igen efter endt brug. Så tjek at jorden er våd, og at træet stadig er vitalt, når du køber det. Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

Pottetræer er desuden produceret af specialister, og dem er der ganske få af i Danmark. Derfor er det svært at finde et lokalproduceret pottetræ og dermed er lang transport nødvendig.

"Pottetræer er stadig et nicheprodukt, som er mere krævende at lave end traditionelle juletræer. Det kræver meget vanding, specialgødning og ofte er lang transport også nødvendig - alt sammen noget, som trækker ned ift. bæredygtighed,” siger Christian Mørk Hansen og slår fast:

"Et økologisk eller usprøjtet juletræ, som bliver anvendt og bortskaffet korrekt er alt andet lige mere bæredygtigt end et pottejuletræ, fordi du ikke har spildprodukt i form af en plastikpotte du har ikke spildprodukt i form af jord."

Plastikjuletræer vinder indpas i de danske julestuer, men går man efter et bæredygtigt juletræ, skal man gå uden om plastikversionerne, lyder dommen fra Skovskolens juletræsekspert Christian Mørk Hansen. Foto: Plantorama.

Plastik er ikke fantastisk

Salget af plastikjuletræer har været stigende det seneste årti herhjemme, men de kunstige juletræer udgør stadig kun en promille af det samlede juletræssalg. Og det er meget godt det samme, mener Christian Mørk Hansen.

"Som udgangspunkt bliver der anvendt fossile ressourcer og dermed udledt meget CO2 i forbindelse med produktion af plastjuletræet. Der stilles heller ingen krav til, hvilken slags plast der anvendes i plastikjuletræer, så hormonforstyrrende blødgørere (der fx ikke må anvendes i legetøj) kan forekomme," siger han.

En livscyklusanalyse af hhv. kunstige og naturlige juletræer foretaget af Københavns Universitet i 2010 viser, at et plastikjuletræ skal holde i 12-16 år, før det vil være ligeså bæredygtigt som et naturtræ. Plastikjuletræer holder i gennemsnit ca. fem år. 

Sådan bortskaffer du dit juletræ på den mest bæredygtige måde 

Når dit juletræ har aftjent sin værnepligt i julestuen, er det vigtigt, at det afskaffes på den mest bæredygtige måde. Her er 3 ting, du kan gøre med dit juletræ, når pynten er taget ned, som både er godt for klima og miljø.

1. Aflever juletræet på genbrugsstationen

Når juletræet ender sine dage på en genbrugsstation, bliver det ofte forvandlet til flis, som beskytter bede mod ukrudt.

Det hænder også, at træet brændes som en del af energiforsyningen, hvilket tæller op i det samlede klimaregnskab, da det er en fordel for klimaet af udvinde varme og el af kasserede juletræer frem for olie og gas. 

2. Doner juletræet til haven

Er du haveejer, kan du med fordel forlænge juletræets levetid ved at lade træet ligge i et hjørne af haven sammen med andre grene og blade. Så bliver juletræet et tiltrængt levested, der giver læ for vinteren til pindsvin og småfugle.

Senere kan både insekter og svampe også få gavn af det gamle træ som levested. Når juletræet er helt nedbrudt og forvandlet til jord, er noget af den CO2, som var bundet til juletræet, lagret i jorden. 

3. Giv juletræet tilbage til dyrene

Har du ikke have, men fx. altan, kan du hænge nogle af juletræets grene ud med foderkugler på til fuglene. Det er også muligt at aflevere sit juletræ hos en zoologisk have. Her bliver træerne brugt som mad til dyrene og som legetøj.

Du skal dog forhøre dig i forvejen, om den zoologiske have tager imod 'julegaven'. Små lokale landbrug med fritgående dyr kan få gavn af træerne som mad og legetøj til dyrene. Det er også en en god ide at kontakte dem på forhånd.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening og Christian Mørk Hansen

}