Få et rejselegat til studie- og udlandsophold

© Keira Burton

Del artikel:

Drømmer du om at komme ud og rejse i forbindelse med dit studie? Så kan du søge støtte til rejsen gennem DM Studerendes Rejselegat.

Legatet støtter feltstudier, studierejser, ophold og anden rejseaktivitet, som er relateret til din bachelor- eller kandidatgrad. Du kan få støtte til både nationale og internationale ophold.

Adgang til DM's rejselegat

Som medlem af DM har du som studerende mulighed for at søge vores rejselegat. Legatet er DM’s legat til rejseaktiviteter som fx feltstudier, studierejser, studieophold og praktikker i Danmark og udlandet.

Et studieophold, en praktik eller et feltstudie i udlandet kan give dig vigtig ny viden, som du kan tage med hjem. Under et ophold uden for Danmark kan du komme i kontakt med de bedste fagmiljøer på verdensplan. I mange af de jobs du vil søge efter din uddannelse, er det vigtigt, at du er god til engelsk, og at du kan begå dig med folk med en anderledes baggrund end dig selv. Et ophold i udlandet giver dig mulighed for at udvikle dig på begge områder.

Du behøver ikke tage ud af landet for at søge legatet. Du kan også tage et studieophold, praktik eller feltstudie et andet sted i Danmark. Det kan inspirere dig og hjælpe dig med at se nye udviklingsmuligheder. Det er en måde du kan få erfaringer og kan give dig et andet perspektiv på din uddannelse.

Sarah samlede empiri i Gambia

Læs, hvordan et rejselegat gjorde Sarahs speciale bedre

Praktiske oplysninger

Du kan søge om støtte på op til 8.000 kroner. Det samlede årlige legat er på kr. 80.000 og fordeles hvert halve år med kr. 40.000.

Rejselegatet uddeles to gange om året. Hvis du tildeles støtte fra rejselegatet, skal din rejse eller dit ophold være afsluttet inden for et år.

Hvis dit ophold aflyses, forventer vi, at du tilbagefører de tildelte midler til DM.

Kriterier for rejselegatet

For at du kan modtage rejselegatet, skal du opfylde en række kriterier:

 • Du er medlem af DM. Er du ikke allerede medlem, så kan du melde dig ind
 • Du er interesseret i at dele din rejseoplevelse med andre studerende på DM’s platforme
 • Du kan dokumentere, at opholdet/rejsen er direkte relateret til din uddannelse.
 • Opholdet/rejsens varighed overstiger ikke seks måneder.
 • Derudover støtter vi ikke undervisningserstattende arrangementer eller studierelaterede aktiviteter, der tidligere har været finansieret af universitetet, eller aktiviteter, der er obligatoriske at deltage i for de studerende.

Krav til ansøgning og bilag

Her kan du se de syv krav, vi stiller til din ansøgning. Det er vigtigt, at du overholder kravene for at komme i betragtning til rejselegatet.

 1. Ansøgningen skal udfyldes online.
 2. Der skal vedlægges en motiveret ansøgning på max en A4-side.
 3. Sammen med ansøgningen skal der fremsendes udtalelse fra studieleder, underviser, vejleder eller en forhåndsgodkendelse som dokumentation for, at rejsen er relevant for dit studie.
 4. Vi skal modtage indskrivningsbekræftelse, der dokumenterer, at du er indskrevet på en universitetsuddannelse.
 5. Ansøgningen skal indeholde et budget, hvor du redegør for udgifter til rejse/ophold, og hvordan du vil dække udgifterne. Du skal ikke uploade dokumentation i form af billetter, bookingbekræftelser eller andet, kun budget på max en A4-side.
 6. Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke andre legater du eventuelt har søgt eller modtaget.
 7. Ansøgning og bilag må fylde max seks sider i alt.

Ansøgninger eller bilag, der er sendt efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. Du kan heller ikke komme i betragtning, hvis de syv krav ikke er overholdt.

Du kan af blandt andet skattemæssige årsager kun søge på vegne af dig selv. Er I flere, der skal på samme rejse, skal I søge hver for sig.

Du skal være opmærksom på, at hvis opholdet/rejsen finder sted i Danmark, er legatet skattepligtigt. Derfor skal du selv oplyse Skat om, at du har modtaget det.

Sådan søger du

Generelt skal du søge om støtte fra rejselegatet, inden du påbegynder din rejse/dit ophold.

Hvis størstedelen af rejsen/opholdet ligger i efterårssemesteret (september til januar) søger du senest den 1. september det pågældende år. Hvis du for eksempel rejser 10. august og er væk til og med 5. februar, skal du søge i september.

Men hvis størstedelen af rejsen/opholdet først ligger i forårssemesteret (februar til august) søger du senest den 1. februar det pågældende år. Hvis du for eksempel rejser den 25. januar og er væk til og med den 12. august, skal du søge i februar.

På feltarbejde i Canada

Læs, hvordan Benedicte og Mathilde søgte og fik penge fra DM til deres feltarbejde på Vancouver Island i forbindelse med kandidaten.

Brug din rejse til at inspirere andre

Din rejse kan inspirere andre DM-medlemmer. Derfor skal du være parat til at dele dine rejseoplevelser – for eksempel via DM Studerendes Facebook eller interview med Akademikerbladet. I vurderingen af din ansøgning ser vi blandt andet på, hvor ivrig du er for at formidle dine erfaringer og oplevelser fra din rejse til andre studerende. I din motiverede ansøgning kan du beskrive, hvordan du vil fortælle om din rejse – for eksempel på sociale medier.

Legatuddelingen varetages af DM Studerendes bestyrelse. Alle ansøgninger kan ikke honoreres. Ca. 10 ansøgere vil blive tildelt en del af legatet pr. halvårlig uddelingsrunde, og DM vurderer, hvor meget af det søgte beløb, der tildeles den enkelte.

Der er nu åbnet for ansøgninger til DM Studerendes sommerlegat.

Du kan nu sende din ansøgning til DM Studerendes sommerlegat.

Vi skal modtage din ansøgning senest d. 1. september 2024.

Kontakt

Har du spørgsmål til DM's rejselegat, kan du henvende dig til Sussi Lykke Singleton i DM's sekretariat.

Mail:slsi@dm.dk

}