DM BIO's studenterpulje

DM og MA

© Lasse Martinussen

Del artikel:

DM BIO giver økonomisk støtte til studerende med gode ideer til, hvordan vi skaber et bedre klima, miljø, natur, fødevarer og skubber den grønne omstilling i den rigtige retning.

Retningslinjer til DM BIO's studenterpulje

DM BIO støtter faglige aktiviteter, som kan være til gavn for de studerende medlemmer på de DM BIO-faglige uddannelser. Det kan være, du vil samle dine medstuderende til at høre en spændende oplægsholder om at mindske madspild, tage på kvægkongres og få seneste nye vide inden for dit fagområde eller besøge en biotekvirksomhed for at se, hvilke jobmuligheder der er efter endt uddannelse. Det kan også være, du har lyst til at lave et debatmøde om fremtidens natur- og skovforvaltning, hvor studerende kan mødes på tværs af fagligheder.

Ansøgningsskema

Du kan ansøge om støtte fra DM BIO's studenterpulje ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Vi støtter alt fra eftermiddags- og aftenmøder, debatarrangementer, netværksmøder, virksomhedsbesøg, konferencer og andre faglige aktiviteter.

Det er gratis at være en del af DM BIO, men for at blive det, skal man være medlem af DM. Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive det her.

Vi modtog 7.500 kroner som blev brugt til at afholde et arrangement for studerende på SUND og SCIENCE omkring økologi, bæredygtighed og landbruget. Specifikt brugte vi penge på mad og drikke og kørselspenge til en forelæser, der kom fra Aarhus. Uden pengene kunne vi ikke have afholdt arrangementet.
Marius - studerende

Hvem kan ansøge?

Studerende medlemmer tilknyttet DM BIO har mulighed for at søge om tilskud til faglige aktiviteter. Det kan være større såvel som mindre arrangementer – økonomisk og deltagermæssigt.

Hvad kan der ansøges til?

Faglige aktiviteter, der har studerende som målgruppe. DM BIO’s fagområder spænder fra natur, miljø, klima, fødevarer, skovbrug til grøn omstilling og bæredygtighed. Eksempler på DM BIO-faglige aktiviteter er svine- eller kvægkongres, aftenmøde om plantebaserede fødevarer, besøg hos skovlandbrug, permakulturer eller klimatilpasningsprojekter og meget mere. Der gives støtte til arrangementer med et fagligt eller delvist fagligt indhold.

Det er også muligt at søge støtte til studenterpolitiske aktiviteter via DM/MA’s aktivitetspulje.

Kriterier for vurdering af ansøgninger

Vi vurderer din ansøgning ud fra følgende kriterier:

  • Niveauet af DM BIO-fagligt indhold.
  • Antal deltagere – DM BIO er interesseret i, at så mange studerende som muligt får glæde af studenterpuljen. Derfor vil ansøgningerne også blive vurderet ud fra forholdet mellem, hvor meget aktiviteten koster, og hvor mange der deltager.
  • At I sætter DM BIO’s logo på information og markedsføringsmateriale vedr. jeres arrangement – både på SoMe, eventuelle plakater og lignende.
  • Informationsmateriale fra DM BIO (brochurer, flyers etc.) skal så vidt muligt være tilgængeligt ved arrangementet. DM BIO sørger for, at arrangementets ansvarlige modtager materialet. Overvej om det vil give mening, at DM BIO donerer kuglepenne, skriveblokke etc.
"Vi fik over 14.000 kr. i støtte. Midlerne gjorde det muligt at samle 12 studerende til en plantekongres i Herning. Det blev til en rigtig hyggelig tur og styrkede det sociale sammenhold blandt deltagerne. Folk fik mulighed for at høre om landbrugsfaglige projekter, de ellers ikke ville have fået kendskab til".
Michael Malling – studerende

Andre bemærkninger

  • Vi behandler kun ansøgningen, hvis der er vedlagt et udførligt budget for aktiviteten.
  • I bør også tage stilling til, om I vil anbefale, at DM’s studenterkonsulenter deltager med enten et kort oplæg eller med en stand om DM BIO.

Det støtter vi ikke

DM BIO støtter ikke fester og fredagsbarer, og støtten må ikke bruges til at finansiere alkohol. Derudover støtter vi ikke arrangementer, der erstatter undervisning, og studierelaterede aktiviteter, der tidligere har været finansieret af universitetet, samt aktiviteter, der er obligatoriske at deltage i for de studerende. DM BIO’s studenterpulje er tænkt som en måde at understøtte faglige og delvist faglige studierelaterede aktiviteter.

Udbetaling af støtte

Penge fra studenterpuljen kan som udgangspunkt først udbetales efter aktivitetens afholdelse. For at ansøge, skal du udfylde ansøgningsformularen. Er du i tvivl om ansøgningsproceduren, kan du kontakte Nicholas Woolhead (nwo@dm.dk).